Namn och rörelse

Presentationsrunda och rörelselek i ett? Jajamen! I denna övning väcker vi kroppen samtidigt som vi får koll på varandras namn.

Vi är mer än våra namn. I denna presentationsrunda som kan fungera som introduktion till danspasset, scoutkvällen, pulspasset eller tonårssamlingen får vi använda kroppen för att presentera oss.

Vad du behöver

  • Oömma kläder

Så här går det till

Alla står i en ring.

Någon, t ex ledaren, börjar med att säga sitt namn och gör samtidigt en rörelse. Rörelsen kan vara vad som helst, exempelvis att hoppa, snurra eller att skaka på ett ben eller arm.

Alla i ringen säger namnet samtidigt som de gör rörelsen.

Turen går vidare till den som står bredvid. Personen säger sitt namn och gör en rörelse, och alla får sedan säga namnet och härma rörelsen.

Fortsätt tills alla i ringen har fått säga sitt namn och hitta på en rörelse!

Reflektion

Ibland talar vi om tro som att det var något som bara rörde sig i våra tankar eller handlar om livet efter döden, men Gud har skapat muskler och balanssinne lika väl som intellekt och änglar. Att dansa är att använda sin kropp är att tacka och ära Gud för den gåvan.

Anpassning

Om det är många deltagare går det att göra ett stopp mitt i ringen. Sedan repeteras namnen och rörelserna ytterligare en gång för att bättre komma ihåg dem. Därefter går man igenom resten av ringen och repeterar sedan deras namn och rörelser också.

För mer utmaning kan alla namn och rörelser repeteras efter varje ny person. Sätt ihop rörelserna så att de hänger ihop med varandra.

Att öka tempot gör också övningen svårare. Det går också att göra flera rörelser till varje namn.


Källa

Övningen är hämtad från Equmenias dansmaterial Dansa till Guds ära. Materialet är framtaget av Amanda Hjalmarsson och innehåller ännu fler övningar och hela lektionsplaneringar för er som vill dansa till Guds ära.