Med hela mitt jag – sju rastplatser

Rastplatserna är form av pilgrimsvandring. Rastplatserna hjälper dig att ta in nuet, dig själv och naturen och uppleva allt detta utifrån medkänsla och kärlek.

Tidsåtgång
10-30 min, 30-60 min
Gruppstorlek
Göra själv
Ålder
13-17 år, 18+
Kategori
Andakt

Dessa rastplatser är form av pilgrimsvandring. Den kan med fördel användas i en uppstart på dagen. Rastplatserna hjälper dig att ta in nuet, dig själv och naturen och uppleva allt detta utifrån medkänsla och kärlek. Att se med Guds ögon, utan att jämföra eller värdera. Att ta in ljud och synintryck som är för stunden, utan att tänka på annat är en utmaning för de flesta av oss. Men något som kan övas upp.

Vad du behöver

  • Utskrivna rastplatser
  • Något att fästa upp rastplatsskyltarna med

Så här går det till

Skriv ut rastplatserna och placera dem i naturen, längs en promenadsträcka eller utspridda på ett område.

Tanken med rastplatserna är att de görs individuellt och i tystnad. Stanna upp vid varje rastplats, läs bibelordet och uppgiften, och ta sen några minuter för att utföra den.

Är ni en grupp? Be alla att sprida ut sig så gott det går.