Inspiration Drama kapitel 4

Masken

I den här leken får du äntligen chans att åla som en mask! Åla dig fram för att kulla de andra deltagarna.

Tidsåtgång
0-10 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
8-12 år, 13-17 år, 18+
Kategori
Drama, Idrott och träning, Lekar och spel

Kullaren ligger på golvet och är mask, den personen får bara åla sig fram för att kulla de som ännu står upp och springer omkring. När du blir kullad lägger du dig ner och blir mask du också, maskarna blir alltså fler och fler.

Tänk på att avgränsa ett lite mindre område (åtminstone i början) så att det inte blir för svårt för första masken att kulla de andra. 


Källa

Leken är hämtad från Equmenias material Inspiration Drama framtaget av Sara Wallin. Inspiration Drama innehåller lekar, dramaövningar och tips till dig som ledare samt flera förslag till en och halvtimmes dramapass att använda i en grupp.