Livet i en fyrkant

Upptäck mångfalden på en liten yta i naturen.

Tidsåtgång
1-2 timmar
Gruppstorlek
2-10
Ålder
8-12 år, 13-17 år
Kategori
Hållbarhet och klimat

Deltagarna kommer att markera upp en ruta, c:a 1×1 m, på marken och ska sedan försöka hitta alla växter och djur (mest insekter) som finns i rutan. Utifrån vad deltagarna hittar kan ni som grupp prata om hur många olika typer av liv det finns i skapelsen.

Vad du behöver

  • Snöre och pinnar
  • Måttband eller tumstock
  • Luppar
  • Bok/böcker om smådjur i Sverige
  • Glasburkar med små hål i locket

Så här går det till

Börja med att låta deltagarna gissa hur många olika växter respektive djur de tror de kommer finna i sin ruta.

Dela ut pinnar, måttband och snöre och låt deltagarna mäta upp och märka ut en 1×1 m stor ruta.

Låt deltagarna anteckna hur många olika växtarter respektive djur de finner. Om det finns möjlighet: passa på att slå i böcker och leta fram namn.

Om tid finns kan en ruta till göras på en annan plats för att jämföra.

Prata och fundera tillsammans om vad ni upplevt och hittat.

Reflektion

Ett par frågor att utgå från i samtalet:

  • Hur bra var scouterna på att gissa antalet djur?
  • Vilket var deras finaste/roligaste fynd?

Prata om vad deltagarna tror skillnaden är mot en gräsmatta hemma eller en åker (monokulturer). Och prata om vikten av mångfald. Inte bara bland växter och djur utan också människor.

Citat att fundera kring eller utgå från:

Gud skapade en jord med stor mångfald. Då fungerar det som bäst.

Källa

Aktiviteten genomfördes på scoutlägret Rädda Jorden 2030 på Issjö. (2021)