Lava – samarbete

Varje enskild gör skillnad i det stora hela. Öva samarbete och reflektera i gruppen kring hur ni funkar tillsammans med den här aktiviteten.

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10
Ålder
8-12 år, 13-17 år, 18+
Kategori
Lekar och spel

Vad du behöver

  • En hink med någon liter vatten i
  • Rep till en stor cirkel, ca 20 m långt
  • Snöre att hålla i, minst 20 m, som gruppen kan klippa
  • Sax att klippa snöret med
  • Cykelslang

Så här går det till

Forma en cirkel av ett rep och ställ en hink med lite vatten i mitten av cirkeln. Det bör vara cirka tre meter mellan cirkelns ytterkant och hinken i mitten.

Berätta för gruppen att hinken står i ett område fyllt med lava, och att de inte får trampa i lavan (dvs. området innanför repet)

Med hjälp av snöre och en cykelslang ska gruppen nu komma på hur de får ut hinken ur cirkeln, utan att spilla ut vattnet.

Reflektion

· Varför blev det som det blev?

· Om ni skulle göra det här en gång till, hur skulle ni då göra för att det skulle gå lättare? (Ok! Testa igen!)

· Kan ni komma på andra situationer där det är viktigt att samarbeta och prata?

Anpassning

Om det verkar för svårt, hjälp till genom att vika cykelslangen dubbel så att det blir en mindre cirkel, och knyta fast minst fyra snören i cykelslangen. Visa hur gruppen kan stå utanför repcirkeln och dra i snörena för att göra cykelslangen större och på så vis kunna trä den runt hinken.

Ni kan variera övningen ytterligare genom att deltagarna får turas om att leda övningen, att några i gruppen har ögonbindlar m.m.

Källa

Övningen användes i dagsprogrammet Hopp för mänskligheten under lägrena Trampolin och Flipp 2013.