Lära-känna-lek

Låt deltagaran ställa sig i ordning utifrån olika kategorier

Tidsåtgång
0-10 min, 10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-
Ålder
3-7 år, 8-12 år
Kategori
Rekrytering, Lekar och spel

En enkel lek som inte kräver någon förberedelse!

Gör det antingen med hela gruppen som ”ett lag” eller gör flera lag och en tävling av det.

Så här går det till

Om det är en stor grupp, eller ni vill göra en tävling av det – dela in i lag om cirka fem stycken.

Lagen ska nu ställa sig i ordning efter olika kategorier.

Tävlar de i lag är det de som är först klara som vinner. När de är klara och har ställt sig i ordning sätter de sig ner för att visa att de är färdiga.

Säg olika kategorier – här är ett par exempel på sådana:

  • Åldersordning
  • Längdordning
  • Födelsemåndag
  • Bokstavsordning förnamn
  • Skostorlek
  • Färg på jacka/tröja (ljusast till mörkast)

Lekledaren låter sen laget redovisa hur de ställt sig och kollar så det stämmer.

För att öka svårighetsgraden kan leken genomföras under tystnad, eller låta laget stå på en bänk eller stock när de byter platser.

Reflektion

Leken skapar utrymme för att alla ska känna sig inkluderade och för att alla i laget ska kunna bidra med något genom att vara med. Om fokus är att lära känna en grupp – ta dig tid att lyssna på svaren och lägg exempelvis namnen på minnet.

Anpassning

De olika kategorierna kan bytas ut till andra, eller lägg till egna!