Kompis Talkshow

Tolv förslag till barnmöten. Kompismöten är gudstjänster för barn och vuxna med grundtanken att alla är välkomna att vara kompis med Jesus och varandra.

Tidsåtgång
30-60 min
Gruppstorlek
11-30, 31-
Ålder
8-12 år
Kategori
Andakt, Bibeln, Drama, Hela material

Allt vi gör utgår ifrån hur vi ser på Gud och vem Han är för oss.

Magnus och Andreas som tagit fram materialet beskriver vad som format Kompis Talkshow såhär:

”Vi har valt att plocka fram några centrala texter i Nya Testamentet, som tecknar en bild av den kompis Jesus vill vara med barnen. Jesus talar i Matt 22 om att den kristna tron innehåller relationer som är viktiga; den till Gud och den till människorna runt omkring. Alltså: att vara kompis med Gud och att var kompis med andra.”

Kompis vill lyfta fram relationen med Gud som det viktigaste som finns. Alla är inbjudna att vara kompis med Honom.