Klimatpizza

Planera och baka en så klimatvänlig pizza ni kan! Planera vid ett tillfälle och baka pizzan nästa gång ni ses.

Tidsåtgång
1-2 timmar
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-
Ålder
8-12 år, 13-17 år, 18+, Ledare
Kategori
Hållbarhet och klimat, Recept

Syftet med aktiviteten är att öka kunskapen om vilken mat som är klimatvänlig, och om att det med små förändringar går att laga väldigt god mat som är klimatvänlig. Aktiviteten förmedlar både kunskap och skapar engagemang, förutom att den främjar kreativitet och samarbete. 

Vad du behöver

 • Utskrivet häfte med info om ingrediensernas klimatpåverkan
 • Papper
 • Pennor
 • Skärbrädor
 • Knivar
 • Ugn och plåtar
 • Pizzabotten, en per patrul/grupp
 • Matvaror som grupperna bestämt
 • Ev. vitkål och dressing till pizzasallad

Så här går det till

Första tillfället:
Kopiera upp ett häfte (eller fler) med olika ingrediensers klimatpåverkan till varje patrull/mindre grupp om ca 5-8 deltagare

Berätta om uppdraget: att baka en pizza som är så klimatvänlig som möjligt, men samtidigt god och snygg. Gruppen får, förutom en pizzabotten, välja fem ingredienser.

Varje patrull/smågrupp får planera vilka ingredienser de vill ha på sin pizza. Beroende på hur mogen gruppen är kan en ledare vara med och leda samtalet, t.ex. med utgångspunkt i vad de gillar mest att ha på pizza, och kolla hur stort klimatavtryck deras favoritingredienser har. Sedan kan gruppen fundera på om de har några gemensamma favoritingredienser och vilka av de mest klimatvänliga ingredienserna de gillar. När gruppen kommit fram till vilka fem ingredienser de vill ha på sin pizza får de skriva en lista! 

Lek en lek resten av tiden! 

Andra tillfället:
Ledarna förbereder genom att handla pizzabottnar och pålägg.

Varje patrull/smågrupp får baka sin pizza  
(Ledarna kan kanske göra pizzasallad under tiden!) 

Ät pizzan! (Om en jury ska betygssätta den måste de så klart få smaka!) 

Diska och plocka undan.

Reflektera: Vad lärde ni er? Hur det kändes att göra en klimatvänlig pizza? Utvärdera också hur det gick att samarbeta – vad var lätt och vad var svårt – hur klimatvänlig blev pizzan, och blev den god? 

Om ni har flera patruller/smågrupper kan en jury ge betyg och/eller utse vinnare i olika klasser, t.ex. mest klimatvänliga, snyggaste och godaste pizzan. 

Reflektion

 • Vad lärde ni er?
 • Hur det kändes att göra en klimatvänlig pizza?  
 • Utvärdera hur det gick att samarbeta – vad var lätt och vad var svårt?
 • Hur klimatvänlig blev pizzan?
 • Blev den god?

Klimatpizza kan göras som en del i ett större klimattema (som kan inkludera bibelberättelser), eller som två enskilda gånger. I så fall kan man t.ex. avsluta med att läsa skapelseberättelsen i 1 Mos 1. Har den något med vår klimatpizza att göra?  

Anpassning

Aktiviteten passar åldrar från 10 och uppåt, kanske allra bäst med tonåringar.  
Det är lagom att dela upp en större grupp i mindre grupper om 4-8 personer. 
Beroende på gruppen kan det behövas en ledare till varje smågrupp, som leder samtalet och hjälper till med bakningen 


Källa

Karin Bodin och Alf Bergstrand, Valsätrakyrkans scoutkår