Kartteckenstafett

Lär er tecknen ni hittar på kartan med denna stafett!

Tidsåtgång
0-10 min
Gruppstorlek
2-10
Ålder
8-12 år
Kategori
Lekar och spel

Så här går det till

Rita ca 10 karttecken på papperslappar. (Du kan hitta karttecken via t.ex. orientering.se)

Blanda korten och skriv på baksidan av lapparna namnet på karttecknet på nästa kort. Lägg ut alla lapparna med tecknen uppåt.

Första deltagaren i stafetten får i uppgift att hämta karttecknet för t.ex. hus. När deltagaren hämtat rätt tecken lämnas kortet till nästa deltagare.

Nästa deltagare får reda på vilket som är nästa tecken att hämta genom att läsa på baksidan av lappen.

Deltagaren hämtar lappen med det nya karttecknet samtidigt som hen lägger tillbaka kortet som den tidigare deltagaren hade hämtat.

Genom att ha flera uppsättningar av kartteckenlapparna kan flera lag tävla mot varandra. Vinnare är det lag som först får lappen som hänvisar tillbaka till den första – i detta exempel ”hus”.


Källa

Idén är hämtad från SMU-scouts programmaterial Konten. Författare: Mattias Sandqvist, Lars-Gunnar Sundin och Hugo Strandberg.