Julig bibelmeditation

Ta dig tid och upplev en av Bibelns texter om julen på ett djupare sätt. Här finns en julig bibelmeditation. Ett enkelt och fint sätt att komma närmare Gud.

Tidsåtgång
0-10 min, 10-30 min
Gruppstorlek
Göra själv
Ålder
13-17 år, 18+, Ledare
Kategori
Andakt, Bibeln, Högtider

Så här går det till

Inledning
Hitta en plats där du kan sitta ostört. Försök slappna av och andas långsamt. Be en bön om att Gud ska tala in i ditt liv genom bibelordet.

Bibeltext
Läs bibeltexten här nedan, Luk 2:8-20. Läs bibeltexten långsamt, gärna flera gånger. Försök memorera berättelsen.

LUKASEVANGELIET 2:8-20
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Låt situationen växa upp omkring dig

  • Föreställ dig att du var där när berättelsen utspelade sig.
  • Lev dig in i situationen.
  • Se personerna och det som händer framför dig.
  • Lyssna till det som sägs.
  • Känn atmosfären.
  • Dröj kvar vid de händelser och ord som berör dig.

Samtal
Låt det som berör dig få komma fram. Vad är din längtan och din önskan? Vad är det i texten som du fäster dig speciellt vid? Vill du säga något om det till Jesus, be honom om något eller bara vara hos honom? Du kan samtala med Jesus om det som rör sig i dig. Vad vill han säga eller påminna dig om?

Stillhet
Avsluta med att be den här bönen och dröj dig kvar vid varje rad.

Herre Jesus Kristus,
Du är här framför mig,
Du är också bakom mig,
Du är på min högra sida,
Du är på min vänstra sida,
Du är över mig,
Du är under mig,
Du omsluter mig på alla sidor,
Du bor i mitt hjärta,
Du finns i hela mig
Och du älskar mig
Herre Jesus.