Hoppa mellan isflaken

Isbjörnarna behöver, både i Arktis och i den här leken, ta sig över ett begränsat antal isflak.

Vad du behöver

  • Kartongbitar, sittunderlag, hajkbrickor eller liknande, ju större desto lättare.
  • Något som markerar en början och ett slut på sträckan.

Så här går det till

Dela in deltagarna i grupper om minst tre personer i varje. Deltagarna är nu isbjörnar och i behöver ta sig över havet till säkerheten på andra sidan.

Grupperna får sedan ett antal isflak (kartongbitar), några fler än de är deltagare i gruppen.

Gruppen ska på dessa brickor förflytta sig framåt genom att endast gå på isflak och sedan skicka dem framåt mellan sig utan att trampa utanför isflaket.

Om deltagarna klarade att ta sig mellan punkt A och B utan problem kan ett eller flera isflak tas bort för att göra det lite svårare till nästa omgång.

Anpassning

Gör leken svårare genom att ta bort ett isflak pga högre temperatur och isen smälter. Gör övningen lättare genom att isen fryser till och en bricka läggs till.


Källa

Leken kommer från kampanjen ”40 dagar för klimatet” som är framtagen ihop med Scouterna.