Hållbara tacos?

Poängjakt och mat i ett? Succé!

Tidsåtgång
30-60 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-
Ålder
13-17 år
Kategori
Hållbarhet och klimat, Recept

Utmana deltagarna i att fundera över vilken klimatpåverkan ingredienserna i deras tacos har. Komponera en god och klimatsmart taco för att dels äta smarrigt och samla poäng – vilken taco är bäst?

Vad du behöver

  • Taco-ingredienser
  • Knivar, skärbrädor, stekpannor mm.

Så här går det till

Förberedelser:
Köp in ingredienser, exempelvis enligt bifogad lista. Anpassa vid behov.

Se till så att alla får äta, men handla inte så att alla kan få av allt. Undvik alltså matsvinn.

Uppdraget:
Dela upp deltagarna i lagom stora matlag om ni inte redan är indelade i exempelvis patruller.

Introducera uppdraget och dela ut ingredienslistor:

Uppdraget är att göra en så miljö- och klimatmässigt hållbar tacos som möjligt. Det finns några olika ingredienser att välja mellan inom kategorierna protein, grönsaker, mejeri (eller motsvarande) och sås och smak.

Ingredienserna har bedömts utifrån fyra olika kriterier. (1) Hur de är producerade (tex ekologiskt eller inte ekologiskt), (2) var de är producerade(3) vilken mängd vatten som går åt vid produktionen och (4) utsläpp av växthusgaser under produktionen. Ingredienserna har jämförts med varandra inom varje kategori och de som klarar sig bäst utifrån kriterierna får ett poäng. Ingredienser med högre poäng är alltså utifrån dessa kriterier mer miljö- och klimatmässigt hållbara än de med lägre poäng. Ert mål är att få så hög poäng som möjligt på er måltid! 

Det finns inte så att alla kan få allt, utan först till kvarn gäller. (Glöm inte att ta hänsyn till kostpreferenser inom gruppen). 

Gör tacos!

Ät tacos och redovisa under måltiden vilka ingredienser som används. En eller flera ledare redovisar poängen.

Extrauppgift: Kan gruppen komma på fler aspekter som borde vägas in? Tänk stort! 1p kan ges för varje aspekt ni kan komma på. 

Reflektion

Reflektera gärna över hur det var att göra övningen.

  • Hur påverkade poängtävlingen era val jämfört med vad som gör en god taco?
  • Hur gick samarbetet och valet av ingredienser?
  • Hur påverkade det era tacos att det inte fanns ingredienser till alla? Blev det så klimatsmart och så gott som ni tänkt er?

Övningen går att göra som en del av ett större klimattema och kan sättas i relation till exempelvis skapelseberättelsen eller till matens centrala ställning i bibeln. Här är några exempel på utgångspunkter i samtal eller andakter:

  • det finns massor av berättelser där man bryter bröd och äter tillsammans
  • mat är gemenskap!
  • det finns också många berättelser där man är utan mat… (något som också klimatkrisen kommer att leda till)
  • ”ge oss idag det bröd vi behöver”
  • berättelsen om mannat i öknen – om man samlade på hög blev det förstört

Källa

Karin Bodin och Elsa Ramberg, Valsätrakyrkans scoutkår.