Gissa vem!

En gissningstävling där ni får lära känna nya sidor av varandra.

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
8-12 år, 13-17 år, 18+
Kategori
Digitalt, Lekar och spel, Prata

Denna lek blir bäst om ni är mellan 8 och 12 personer och den går också fint att göra i ett videomöte.

Så här går det till

Dela upp er i två lika stora lag. De som känner varandra väldigt väl kan med fördel vara i samma lag så långt det är möjligt.

Nu ska alla komma på någon/några frågor var av typen:

  • När du var liten, vad ville du då bli när du blev stor? (alt. Vad vill du bli när du blir stor?)
  • Vad skulle du vilja vara bäst i världen på?
  • Vilken är din favoriträtt på midsommar?

Alla frågor skrivs på lappar och läggs i burk alt. skickas till en spel-ledare som samlar alla frågor.

Nu ska det ena laget få en slumpvis utvald fråga. Alla i laget skriver ner sitt svar på en lapp alt. skickar sitt svar till en av personerna i sitt lag som samlar alla svar. Den personen läser sen upp alla svar.

Nu är det upp till andra laget (som inte fick någon fråga) att gissa vem som svarade vad. Svaren ska alltså paras ihop med rätt person genom att laget tillsammans diskuterar sig fram till vad de tror.

När de fått diskutera en liten stund redovisar de vem de tror har svarat vad. Det andra laget får då i tur och ordning berätta vad de faktiskt har svarat. Varje rätt svar ger ett poäng.

Så går en omgång till och efter det får lagen varannan omgång svara på fråga och gissa vem som svarat vad tills alla frågor är slut. Laget med mest poäng vinner.

Anpassning

För att visuellt tydliggöra de två lagen om ni gör detta i t ex ett videomöte kan de ha en lagfärg på sina kläder alternativt lagfärg på bakgrundsbild. Det kan underlätta för lagen så att de vet vem de ska gissa på. Det går också att låta lagen diskutera sig fram till vad de tror i ”breakout rooms” om videotjänsten som används tillhandahåller det.