Flaskorna och stegen

En samarbetsövning det klirrar om!

Tidsåtgång
0-10 min
Gruppstorlek
2-10
Ålder
13-17 år
Kategori
Lekar och spel

Vad du behöver

  • En kort stege
  • Ett antal glasflaskor
  • Snöre
  • En hinderbana

Så här går det till

Förbered genom att knyta fast ett antal glasflaskor i stegpinnarna på en kort stege. Ju längre snören ni använder, desto svårare blir uppgiften.

Bygg också en enklare hinderbana.

Uppgiften för deltagarna är att bära med sig stegen lodrätt genom hela hinderbanan med så få klirr från flaskorna som möjligt. Deltagarna tillåts inte mildra klirren med sin egen kropp utan kan enbart påverka dessa genom att försöka hålla stegen så stilla som möjligt. Alla deltagare skall hålla i stegen genom hela hinderbanan.

Anpassning

Ett sätt att öka spänningen är att göra en tävling av det, med fördel ihop med fler samarbetsövningar/tävlingsgrenar. Se Väven – trådar som bygger ett tonårsarbete för ett exempel på ett upplägg med fem stycken övningar.

Eftersom syftet med en samarbetsövning är just samarbetet skulle tävlingen kunna bestå i att ledaren markerar de gånger gruppen samarbetat bra med en stjärna i protokollet. Flest stjärnor vinner. Om ni vill göra det som en poängtävling kan tiden (i sekunder) utgöra poängskala. Vinner gör det lag som har minst poäng i slutet.