Dina rättigheter

En övning för att prata om barnens rättigheter och fundera över vilka rättigheter som är viktigast för dem.

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
13-17 år, 18+
Kategori
Internationellt, Prata

Barnkonventionen är ett dokument som Förenta Nationerna (FN) har skrivit. Barnkonventionen består av 54 olika artiklar, eller punkter, som var och en innehåller regler om hur alla barn under 18 år ska behandlas. Där står också vilka rättigheter alla barn har, bara för att de är barn. En rättighet är något som barn och unga behöver och har rätt till.

Den här övningen utmanar till reflektion kring vilka rättigheter som är viktiga och vilka som är nödvändiga.

Vad du behöver

 • Papper och pennor
 • Rättigheter på lappar

Så här går det till

Dela upp deltagarna i grupper om fyra-fem personer i varje.

Introducera kort med att berätta om FN:s barn-konvention (Se introduktion ovan). 

Ge varje grupp 15 lappar med en rättighet på varje lapp:

 • Rätten att gå i skolan. 
 • Rätten att äta dig mätt. 
 • Rätten att utöva den religion du vill. 
 • Rätten att tala ditt eget språk. 
 • Rätten att söka skydd i ett annat land vid behov. 
 • Rätten att få vila, fritid och semester. 
 • Rätten att vara med i en förening och demonstrera. 
 • Rätten att ha ett arbete med en lön som räcker att leva på. 
 • Rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön, religion, ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder. 
 • Rätten att säga och tycka vad du vill. 
 • Rätten att inte utsättas för våld. 
 • Rätten att få rösta i politiska val. 
 • Rätten att ha tillgång till sjukvård. 
 • Rätten att ha ett eget hem. 
 • Rätten att lyssna på vilken musik du vill. 
 • Rätten att utbilda dig till det du vill. 
 • Rätten att få vara ihop med vem du vill. 

Berätta för grupperna att nu har barnkonventionen ändrats, så nu har de endast rätt till 10 rättigheter. Deras uppgift blir att välja bort fem. De får fem minuter på sig.

När övningen är slut, är det viktigt att ta god tid för reflektion och diskussion. Låt alla grupper motivera sina val och berätta för varandra hur tankarna har gått. Nedan följer förslag på samtalsfrågor att utgå ifrån. 

– Var några rättigheter lätta att stryka? 

– Hur tänkte ni när ni valde bort rättigheter? 

– Var ni överens inom gruppen? 

– Vilka blir konsekvenserna av att stryka rättigheter? – Beskriv så tydligt som möjligt hur det är att leva i ett land som saknar de rättigheter ni har tagit bort. 

Ge gruppen fem minuter till att stryka ytterligare fyra rättigheter. Diskutera frågorna ovan igen, och låt varje grupp motivera sina val. 

Avsluta övningen med att grupperna alla tillsammans får komma överens om vilka 5 rättigheter som de anser är allra viktigast. 


Källa

Övningen är hämtad från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.