Blindgång

Detta är en övning i tillit, att lyssna på varandra, att kommunicera på ovana sätt och att lita på andra sinnen än synen.

Tidsåtgång
0-10 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
8-12 år, 13-17 år
Kategori
Dans, Lekar och spel

Så här går det till

Deltagarna parar ihop sig två och två.

De ska turas om att leda varandra runt i rummet. Personen som leder går bredvid och håller i den andres axlar.

Inledningsvis tittar både den som leder och den som blir ledd, sedan får den som blir ledd blunda.

Anpassning

Variera övningen till exempel genom att:

  • låta deltagarna leda varandra i olika hastigheter, exempelvis i ett snabbare tempo,
  • låta paren ändra nivån till att ta sig fram nere på golvet,
  • låt paret stanna, personen som blundar stannar på sin plats i rummet. De som leder går till en ny person. Alla par byts alltså ut.
  • byta kan kontaktpunkt till att t.ex. bara hålla i personens underarmar eller händer.

Källa

Övningen är hämtad från Equmenias dansmaterial Dansa till Guds ära. Materialet är framtaget av Amanda Hjalmarsson och innehåller ännu fler övningar och hela lektionsplaneringar för er som vill dansa till Guds ära.