Bibelkväll och Chifferkväll – samtidigt

Tidsåtgång
1-2 timmar
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
8-12 år
Kategori
Bibeln, Drama, Högtider, Lekar och spel, Prata

En bibelkväll och chifferkväll på en och samma gång!

Vad du behöver

  • En Bibel
  • Papper
  • Penna
  • Kyrksal

Så här går det till

Förbered genom att välja en bibelberättelse från en bibelöversättning som deltagarna förstår. (Exempelvis 2 Mosebok 16) Beroende på antal deltagare och hur lång tid kan texternas längd variera.

Välj ut lagom många korta nyckelmarkeringar ur texten, chiffrera dem med något eller några chiffer som deltagarna känner till sedan förut och skriv chiffren på lösa lappar. Beroende på hur stor gruppen är kan man använda olika slags chiffer, eller olika färger på pappret, för att kunna dela in lagen senare.

Exempel på chiffer 

Exempel på chiffer

 

 

 

Göm lapparna på smarta ställen i kyrksalen.

Genomför leken genom att samla deltagarna i kyrksalen, tala om hur många lappar du gömt, och be dem gå runt och leta. (Om du har lika många lappar som deltagare, kan du be dem nöja sig med en var, så att alla får hitta en lapp.)

När alla, eller nästan alla lappar har hittats, samla deltagarna igen och låt dem berätta var de hittade dem. När nu någon säger sig hittat en lapp vid dopfunten – prata lite om vad man gör där, eller vid förbönsplatsen och så vidare.

Dela in deltagarna i lagom stora grupper – kanske så att alla som har samma färg på lappen är i samma grupp, eller så att alla grupper har alla tre sorters chiffer. Ge grupperna papper och penna och en bra plats att vara på och låt dem dechiffrera chiffret i lugn och ro.

När grupperna börjar bli klara eller inte orkar mer, bryt med en snabb lek om det behövs.

Samla deltagarna igen och låt alla läsa upp de meningar de fått fram ur chiffren. Prata lite om hur meningarna kan tänkas hänga ihop, och försök lägga dem i en logisk ordning.

Plocka fram bibeln och läs upp hela berättelsen. Be deltagarna lyssna efter nyckelmarkeringarna och lägga sina chifferlösningar i rätt ordning när de hör dem.

Prata om berättelsen, och låt eventuellt samtalet mynna ut i en andakt.

Källa

Carl Johan Berglund, spårarscouterna Equmenia Hässelby