Be för världen

En bönestation att använda när ni vill be för världen, våra systerkyrkor eller jobba med tanken att vi har ett ansvar för hela världen.

Tidsåtgång
10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30, 31-, Göra själv
Ålder
13-17 år, 18+
Kategori
Andakt, Internationellt

Vad du behöver

  • Världskarta
  • Knappnålar

Så här går det till

Spänn upp en stor karta på en anslagstavla. Placera en ask med färgglada knappnålar bredvid.

Uppmana deltagarna att gå fram till kartan och titta på den en stund.

Fundera på om det finns någon plats på kartan som betyder något speciellt för dig. Finns det någon särskild ort, stad eller något land som du vill bära i bön – idag och framöver?

Placera en färgglad knappnål på den plats du väljer, som en symbol för din bön. 


Källa

Övningen är hämtad från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.