Att må bra – andakter

Ett andakts- & samtalsmaterial som utgår från ämnen som har betydelse för hur vi mår, både utifrån ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv.

Syftet är att stärka barn och ungas hälsa genom att öka medvetenheten och kunskapen kring sina ”må bra-faktorer”. Till varje tematext finns en bibelkoppling samt samtalsfrågor.

Materialet har två delar där den ena riktar sig främst till tonår/ung vuxen, medan den andra delen riktar sig till barnen. Där vävs temat in i en berättelse om två kompisar, Misan och Igor, som båda går i 4:an.