Alla barns rätt

En samling om barnkonventionen för yngre barn.

Tidsåtgång
10-30 min, 30-60 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
3-7 år
Kategori
Insamling, Internationellt, Prata

Syftet med den här aktiviteten är att förklara och förankra barnkonventionen hos barnen, samt lyfta fram att alla barn faktiskt inte får vara barn, fast de har rätt till det.

Barnkonventionen är ett dokument som Förenta Nationerna (FN) har skrivit. Barnkonventionen består av 54 olika artiklar, eller regler, som innehåller olika rättigheter som alla barn har rätt till. En rättighet är något som barn ett barn behöver och har rätt till. Barnkonventionen beskriver hur vuxna ska behandla barn.

Vad du behöver

  • En växt
  • Ett gosedjur
  • En spegel
  • Pennor
  • Papper
  • Tejp
  • Plåster

Så här går det till

Samtal om att växa och må bra
Plocka fram en kruka med en blomma eller en annan stor växt och placera den i ringens mitt. Fråga barnen vad det är, och samtala om vad blomman behöver för att växa och må bra.

Plocka sedan fram ett gosedjur, kanske en hund eller katt. Låt alla barn få klappa på gosedjuret, och fundera på vad ett djur behöver för att växa och må bra. 

Plocka fram en spegel, och låt varje barn titta på sig själv i den. Fundera på vad ni behöver för att må bra? Vad behöver ett barn för att leva och växa? Om det går trögt att få igång en diskussion, ställ gärna frågor som kan leda in barnen på rätt spår. Täck gärna in olika delar som hus, kärlek, vatten, familj, kläder, mat, hälsa, säkerhet, frihet, trygghet, vård etc. 

 

Samtal om barnkonventionen
Övergå till att berätta om barnkonventionen, se faktarutan ovan. Berätta för barnen att ni nu tillsammans ska gå igenom några av artiklarna. 

Alla barn har rätt till ett namn
Berätta att alla barn har rätt till ett namn. Låt alla barn klistra, klippa och måla varsin namnlapp som de sedan kan tejpa fast på sin tröja eller stol.  

Alla barn är viktiga
I FN:s barnkonvention står det att alla barn är viktiga. Berätta att också för Jesus är barnen otroligt viktiga! Gå igenom bibelverserna om Jesus och barnen ur Mark 10:13-16, kanske med hjälp av bilder, utklädnings-kläder eller figurer.  

Alla barn har rätt att leka
Lek en valfri lek tillsammans, och berätta att alla barn i hela världen har rätt att leka. 

Alla barn har rätt till sjukvård
Ge varje barn ett plåster att klistra upp på sin arm eller tröja. Berätta att alla barn har rätt att få hjälp när de har slagit sig, är sjuka, ledsna eller inte mår bra.  

Alla barn har rätt att gå i skolan
Prata tillsammans med barnen om vad en skola är, och vad man kan göra där. Dela ut en blyertspenna till varje barn, som en påminnelse om att alla barn har rätt att gå i skolan, lära sig läsa och skriva. 

Alla barn har rätt att tycka, tänka och tro precis vad de vill
Berätta att alla barn har rätt att tro på precis vad de vill. Berätta att vi i den här kyrkan tror på Gud och Jesus, och att alla barn som vill, också har rätt att göra det. Sjung sången I Guds familj tillsammans. 


Källa

Övningen är hämtad från Equmenias material Alla på samma kula som riktar sig till barn– och ungdomsledare i Equmenias föreningar och som vi hoppas ska ge dig som ledare redskap för att i din lokala förening arbeta med insamling, solidaritet och internationella relationer. Alla på samma kula har material anpassat för olika åldrar. Materialet är framtaget av Johanna Hylén.