1-2-3-termos!

Med en twist på en klassisk lek har du här en fartfylld samarbetsövning.

Tidsåtgång
0-10 min, 10-30 min
Gruppstorlek
2-10, 11-30
Ålder
8-12 år, 13-17 år, 18+
Kategori
Drama, Lekar och spel

I 1-2-3-rött ljus ska deltagarna stå helt stilla när den som räknar vänder sig om och deltagarna tar sig successivt fram till den som räknar. I 1-2-3-termos! är även termos med i leken. Det gäller för deltagarna att hjälpas åt att gömma termosen och kanske kan deltagarna göra det svårare genom att frysa i positioner som kan lura den som räknar?

Vad du behöver

  • En termos, eller något annat som går att gömma bakom ryggen

Så här går det till

En person utses till ”att vara” (att räkna). Den personen står på ena sidan av en bestämd yta, och övriga deltagare på den andra sidan. Det kan vara t ex. ett rum, en gräsplan eller ett skogsparti. Ju längre avstånd mellan den som räknar och övriga deltagare desto svårare.

Den som räknar räknar ”1-2-3-termos!” med ryggen mot övriga deltagare och vänder sig om på ordet ”termos”. Hos den som räknar står en termos.

Under tiden ska övriga deltagare ta sig närmare den som räknar, när räknaren vänder sig om ska alla övriga deltagare frysa i den position de står i.

Om någon rör sig så att räknaren ser är det tillbaka till startlinjen som gäller. Den som räknar vänder sig om igen och räknar på nytt ”1-2-3-termos!” och deltagarna tar sig längre fram. Den som kommer först fram tar upp termosen.

Nu gäller det för gruppen att ta sig tillbaka till startlinjen och samtidigt ska termosen gömmas, t. ex. bakom ryggen på en deltagare.

Den som räknar får gissa 1 gång innan den behöver räkna igen på vem som håller i termosen. Alltså behöver alla deltagare frysa i en position så det ser ut som att de håller i termosen.

Om gissningen är korrekt placeras termosen tillbaka hos räknaren. Om gissningen var fel fortsätter gruppen ta sig bakåt.

Termosen måste byta händer varje gång den som den räknar vänder sig som för att räkna.