Hur ska vi göra i föreningen nu i coronatider?

Uppdaterad 28 aug

Equmeniakyrkans webbsida för information om corona-viruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Rekommendationerna kan ändras på kort tid så håll er uppdaterade via deras hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Många barn och unga kan vara oroliga över vad som sker i samhället och då tror vi att det är bra om vissa verksamheter kan få fortgå om det är möjligt. Antingen som vanligt eller digitalt.

– De som uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller inte känner sig bra ska inte komma till våra verksamheter.
– God handhygien på samlingarna
– Det är förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer
– Förlägg aktiviteterna gärna utomhus om det går.
– Tänk på att iaktta försiktighet för äldre och riksgrupper. Gör en egen riskanalys i er förening, se nedan.

Hur gör vi med vårt arrangemang?

I dessa tider är det svårt att veta om arrangemang ska ställas in, ställas om eller hållas som vanligt. Extra svårt är det förstås med arrangemang som ligger lite längre fram i tiden. Tyvärr går det inte att ge exakta direktiv nu. Fortsätt planeringen så länge det går men sätt gärna ett tydligt datum då ni behöver fatta beslut. Följ myndigheternas riktlinjer. Varje fall måste bedömas utifrån dess förutsättningar. Gör därför en riskbedömning med hjälp av länkar och texten nedan.

Folkhälsomyndigheten riskbedömning

Scouternas sida för riskbedömning

Läger och hajker

Den 4 juni kom folkhälsomyndigheten med beslutet att man från och med 13 juni tillåter inrikesresor. Vi har därefter fört samtal med SST (Statens stöd till trossamfund) som menar att detta öppnar för mindre regionala och nationella arrangemang förutsatt att man följer övriga restriktioner.

Fortfarande gäller att inte samlas mer än 50 personer samt att alla tar ansvar för att hindra smittspridning.  Det handlar bland annat om att hålla god handhygien, hålla avstånd till varandra och skydda våra riskgrupper.

Övernattningar är möjligt om det finns möjligheter till att hålla avstånd och god hygien. Ett annat alternativ är att göra ”dagläger” på hemmaplan eller närliggande gård där man kan ses dagtid och sedan sova hemma på natten. Eller att man delar upp ett läger i mindre enheter.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns. Om beslut fattas om att hålla igång verksamheten måste det säkerställas att ingen inom riskgruppen är aktiv i arbetet.

 

Hur många ska ni vara?

Just nu är det förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer. Ju färre desto bättre ur smittskyddssynpunkt. Kan ni ha mindre lokala träffar?

Hur långt arrangemang?

Att träffas under t.ex. några timmar en eftermiddag innebär mindre risk än en veckas läger. Kan ni förkorta eller förändra ert planerade arrangemang?

Riskgrupp

Vilka ska komma på ert arrangemang? De som är 70 år eller äldre ska begränsa sina nära kontakter. Men även yngre personer kan tillhöra en riskgrupp. Riktar sig arrangemanget till personer i en riskgrupp bör det ställas in.

Var i landet?

Var i Sverige ska ni vara? Vissa områden är värre utsatta än andra och under kommande veckor kan nya platser komma att bli drabbade.

Inomhus eller utomhus?

Utomhus är bättre än inomhus eftersom det är lättare att hålla avstånd till varandra. Kan ert planerade arrangemang flyttas ut?

Ledare och arrangörer

Vilka är ledare och arrangörer? Tillhör de riskgrupp? Hur många är ni? Klarar arrangemanget avhopp bland medverkande? Tänk på att ni behöver vara extra många ledare för om någon uppvisar symptom så kan de inte delta. Fundera också på vad ledare och medverkande jobbar med. Har de arbeten som gör att de på kort varsel kan behöva jobba, t.ex. inom vården?

Matservering

Kan ni planera för att det inte serveras mat? Kan deltagarna själva ta med matsäck? Om det serveras mat, se till att det inte bildas köer till maten. Kan ni äta i omgångar? Kan någon servera maten vid borden?

Körverksamhet

Folkhälsomyndigheten har sammanställt generella rekommendationer för körledare. Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning.

Fem av Sveriges körförbund har tillsammans tagit fram följande tips och råd till körledare, körsångare och ansvariga för verksamheten. Se här

Tips för läger:

-Tänk igenom att ni har tillräckligt många ledare så att ni kan hålla igång lägret trots om någon blir sjuk

-Tänk på lämning- och hämtningssituationen

-Tänk noga igenom och ge information om vad som gäller om någon får symtom på lägret. Kommunicera vem som beslutar om någon behöver åka hem. Beslutet kan inte överklagas.

-Förbered möjlighet för isolering för person med symtom

-Tänk på eventuell hemresa om ett barn behöver åka hem – föräldern behöver finnas inom rimligt avstånd (bestäm antal timmar) och kommunicera detta med föräldrarna innan.

Så pratar du med barn om Corona

Bemöt den oro som finns men spä inte på den. Det är viktigt att inte allt fokuserar på corinavisuset. Bjud in till roliga aktiviteter. Påminn om att Gud håller dem i sin hand och har lovat vara med oss.

Här hittar du tips från Bris på krisinformation.se

 

Därför ställer vi om – inte in

Vi har uppmuntrats från myndigheterna att fortsätta bedriva verksamhet – i enlighet med rekommendationerna. (När man läser rekommendationerna finns vi tillsammans med idrottsverksamheten). Gärna ute – i mindre grupper.

Kyrkan är i sin fulla funktion när allt annat skakar. 

I dessa tider är det extra viktigt att de barn- och unga som har förhinder att komma till aktiviteterna fortfarande känner sig sedda av Equmenia.

Equmenia finns alltid till för de barn- och unga som känner sig som de minsta i världen.

Så kan vi vara med och göra skillnad

Vi är en del av kyrkan och vi behöver finnas till för våra barn och unga. Många barn och unga känner oro. Därför kan det vara viktigt att erbjuda en meningsfull aktivitet.

Fundera på hur du och er förening kan finnas till hjälpa också utanför förenigen nu när människor kan få svårigheter. Se detta som en möjlighet att bidra till samhället. Det finns i vårt dna som kristen barn- ooch ungdomsorganisation att finnas till för de utsatta och bidra med det vi kan. Detta kan göras på många olika sätt

Tips för att hjälpa till

– Inte belasta sjukvården – sprid inte smitta
– Kan ni hjälpa till att handla till någon hostig, äldre eller tillhörande riskgrupp?
– Många barn och unga finns på sociala medier. Hur kan ni finnas extra tydligt på plats där nu? Brädspel eller fika via videosamtal?
-Uppmuntran. Uppmuntra de som jobbar inom vården eller någon annan som jobbar hårt. Skicka ett meddelande!

Nu ber vi

Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”
Jes 41:10

Gud med oss

Carin Dernulf
generalsekreterare
Equmenia


10 TIPS I CORONA-TIDER

Att tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk och hosta i armvecket är superviktigt.

Men mer då? Det är viktigt att ta denna situation på allvar. Och vad kan vi göra för att minska oron, uppmuntra till handlingskraft och sprida hopp?

HÄR KOMMER 10 TIPS 👉

BE EN BÖN

Du kan till exempel använda den föreslagna tidigare på denna sida.

HJÄLP TILL

T.ex. gå och handla åt någon som är i riskgrupp eller var extra hjälpsam mot de du möter. Nu håller vi ihop!

UPPMUNTRA

Uppmuntra de som jobbar inom vården eller någon annan som jobbar hårt. Skicka ett meddelande!

UMGÅS DIGITALT

Unga är ofta jättebra på att umgås digitalt, t.ex. via snapchat, gaming, osv. Fortsätt med det och lär någon som inte vet hur man gör. Hur ses man på bäst på en digital fika?

GÅ UT

Gå ut och grilla korv. Arrangera en tipspromenad. Fixa en skattjakt.

UPPDATERA DIG LAGOM

Håll dig uppdaterad men se till att inte ALL vaken tid går åt till att läsa och höra om virus. Fortsätt med sånt som du tycker är kul också.

HÖR AV DIG

Skicka ett meddelande till någon som du tror är orolig eller ensam. Eller ring. Och detsamma gäller om du är orolig. Hör av dig till någon.

RÖR PÅ DIG

Gå till ett utegym eller kör hemmaträning. På youtube finns hur mycket bra tips som helst!

BYT BAKGRUNDSBILD

Byt till en hoppfull och peppig bakgrundsbild på mobilen. På så vis får du alltid en påminnelse när du tittar på den.

SÄTT UPP LAPPAR

Sätt i hemlighet upp uppmuntrande och lugnande meddelanden i skolan eller på jobbet, t.ex. vid någons skåp. ”Nu hjälps vi åt, vi klarar det här!”


Sprid dessa tips vidare. Antingen genom att dela inlägget eller genom att göra ett eget inlägg i sociala medier där du visar hur du sprider hopp och dämpar oron.