Gro – ett år av teologi och odling

Enskilda Högskolan Stockholm, Equmenia, Equmeniakyrkan och Sjöviks folkhögskola i samverkan.

Teologiska högskolestudier på distans, med boende och praktisk odlingskunskap på Sjöviks folkhögskola.

Gro är en helt ny utbildning för dig som vill växa i en miljö där teologisk fördjupning möter praktisk odling. Gro står på tre ben: akademisk teologi genom högskolestudier, livsnära teologi genom odling och naturmedvetenhet, samt livslångt lärande genom gemenskap och möten.  

Utbildningen löper över ett odlingsår med start i januari 2023 och slut i december 2023. Du får följa årstidernas växlingar och få vara med från att fröet sätts i jorden, till att det gror, växer, skördas, ända fram tills frukten förädlas och tas om hand. Samtidigt får du studera teologi och knyta samman detta med det praktiska odlandet i gemenskap med andra som också är intresserade av samma sak. 

Gro är en samverkansutbildning mellan Sjöviks folkhögskola, Enskilda Högskolan i Stockholm, Equmenia och Equmeniakyrkan. I praktiken är utbildningen förlagd på Sjöviks folkhögskola där boende och odling sker. Studierna innebär halvtid folkhögskola och halvtid högskola motsvarande 30 hp. Högskolestudierna sker på distans från Sjövik.  

Sista ansökningsdag är 15 oktober (senare ansökningar hanteras i mån av plats).

Frågor? Intresserad?

Har du frågor? Är du intresserad?