Full aktivitet på idrottsskolan i Kimpese

I mitten av september fick äntligen idrottsskolan i Kimpese starta upp sin verksamhet igen. Redan nu har 54 barn omregistrerats för att ta del av sporterna och de sociala aktiviteterna.  

På grund av coronaviruset har idrottsskolan varit stängd i över fem månader. Området har känts tomt utan barnen och ungdomarna, berättar ledarna. Men efter sommaruppehållet i augusti har regeringen i Kongo-Kinshasa gått med på att återigen öppna upp kyrkor och skolor. Den 15 september var första dagen för idrottsskolan i Kimpese och barnen är glada att nu få komma tillbaka.

– Det ser bra ut. Bara de två första dagarna har vi omregistrerat 54 barn och ungdomar, berättar huvudledaren David Dinawa för Equmenia.

Här kan du se de senaste bilderna från idrottsskolan och uppstarten av verksamheten i Kimpese.