Extra pengar till scoutkårerna

Scouter viftar med Equmeniascouthalsdukar

Scouterna får ett extra anslag på 20 miljoner i statsbudgeten. Pengarna kommer att betalas ut till landets scoutkårer och ska användas för att stärka och utveckla barn- och ungdomsverksamheten i pandemins spår, så att nuvarande och nya medlemmar ska kunna ta del av verksamheten.

Detta är pengar Scouterna ska fördela till alla scoutkårer, både scoutkårer som är direktanslutna och Equmenias scoutkårer. Hur mycket pengar varje scoutkår får beror på vilka medlemssiffror som har rapporterats in för 2021.Det är kårer med flera än 5 medlemmar i åldern 6-25 år som tilldelas pengar, 411 kr/scout och minimum 7500 kr/kår. Pengarna utbetalas direkt till kårerna under april månad.

Till Scouternas fråga och svar-sida med ytterligare information