Equmeniascouter hjälper Världens Barn

Under september och oktober uppmanar vi alla Equmenias scoutkårer att samla in pengar till Världens Barn. Pandemin gör att många barn och unga lever under svåra förhållanden och därför behöver vi göra en extra insats. Vanligtvis är det många äldre som hjälper till att samla in pengar men denna grupp har svårare i år pga corona. Därför vill vi uppmana alla scoutkårer att satsa på Världens Barn. På Världens Barns hemsida finns förslag på aktiviteter och hur vi samlar in pengar.

 

Märke
Världens Barn har tagit fram ett lädermärke (diameter 35 mm). Märket kommer från fabrik i början på september. Det kostar 10 kr styck + porto och beställs från scout@equmenia.se / tel 0858003241. Betalning görs till Equmenias swishnummer 123 150 6187 eller bankgiro 293 0543. Kostnaderna för märket 10 kr (minus porto) skänker Equmenia till Världens Barns insamling.

Världens Barn skriver:

I spåren av coronapandemin drabbas redan utsatta barn väldigt hårt. Det är inte viruset i sig utan konsekvenserna när samhället stänger ner som drabbar hårt. Det mest basala blir plötsligt omöjligt. På många platser står man inför hungerkatastrof och vattenbrist. Många miljoner människor knuffas ut i fattigdom och när barn tvingas försörja sig och sina familjer riskerar de att exploateras i kriminella nätverk.

Nu kan du vara med och göra skillnad på riktigt. Var med och samla in på det sätt som passar just dig och din scoutkår. Varje insamlad krona gör skillnad och pengarna går via Radiohjälpens konto direkt till projekten. Kontakta Världens Barns regionsamordnare runt om i landet som ger råd och stöd!