Från Mölnlycke till Glasgow – Equmeniascouten Sofia ska på FN:s Klimattoppmöte

Naturen har alltid legat Sofia varmt om hjärtat och när hon skulle söka till universitetet upptäckte hon möjligheten att bli miljöingenjör och få hålla på med klimatfrågor på heltid. Nu studerar hon andra året på Globala system på Chalmers – ett perfekt program för en sådan som Sofia. Sofia vill förstå helheten och tror på gränsöverskridande samarbeten för att hitta långsiktiga och hållbara klimatåtgärder. Om några dagar befinner hon sig bland makthavare och beslutsfattare på FN:s Klimattoppmöte i Glasgow.Sofia Westergren från Mölnlycke är uppväxt i en familj med många scouter och i kyrkans scoutkår var både hennes pappa och storebror aktiva. Men nog var det inte bara familjens påverkan som gjorde att hon som åttaåring tog sitt första kliv in i scoutrörelsen – Sofia har så länge hon kan minnas gillat djur och natur och att vara utomhus. Idag är Sofia 20 år och scoutledare i Mölnlycke equmeniascoutkår. Hon uppskattar att det är så stor variation av aktiviteter i scouterna.

”Man kan göra så mycket olika saker i scouterna – en gång vandrar man, en annan gång är det hantverk”, säger hon.

Engagemanget i scoutkåren har under åren gett Sofia många kompisar och hon är glad att det inom scouterna finns arrangemang där man även som lite äldre kan träffa scouter i sin egen ålder. Ett bra exempel är det projekt som den svenska riksorganisationen för scoutrörelsen initierade när de utlyste möjligheten att åka till FN:s Klimattoppmöte COP26. Sofia var en av många scouter som ansökte om att få åka, och efter uttagningar och intervjuer blev hon till sist en av de fem utvalda. I slutet av oktober kommer gruppen representera Sveriges scouter på COP26 i Glasgow. De åker dit som observatördelegater för att förmedla ungas tankar och åsikter om klimatkrisen.

”Det är viktigt att vi får göra våra röster hörda”, säger Sofia.

För att uppmärksamma att COP26 hålls och att scouterna kommer vara representerade under konferensen har det skapats ett Instagramkonto. Med hjälp av det kontot önskar gruppen kunna uppmuntra andra svenska scouter att också engagera sig. Följ, stötta och inspireras av @cop26scouterna

Sofia ser fram emot nya perspektiv, att under konferensen träffa folk från andra länder och få en glimt av klimatkrisen ur deras ögon. Att skapa sig förståelse för hur människor runt om i världen upplever och hanterar den rådande situationen menar hon känns jätteviktigt för att kunna samarbeta globalt kring klimatet.

”Jag skulle gärna vilja jobba med klimat på ett internationellt plan framöver, med människor från andra ställen i världen. Jag tror vi behöver jobba med samarbeten för att lösa det här”, säger Sofia.


Passande nog fokuserar ett av de fyra COP26-målen på just samarbete och att allas röster ska få höras. En av konferensdagarna kommer vara dedikerad till ungas engagemang och belysa vikten av deras åsikter i klimatarbetet. Sofia kommer rapportera live från den dagen på Equmenias InstaStories. Håll utkik på Equmenias Instagram den 5 november!

Dagarna till avresa räknas ner och visst är Sofia en aning nervös inför det kommande äventyret. ”Jag har aldrig varit på Klimattoppmöte innan så det kommer bli mycket nytt. Men det blir roligt att få påverka och träffa jämnåriga som också brinner för klimatet”, säger hon.

Sofia hoppas att den här erfarenheten ska bidra med mycket matnyttig kunskap som hon kan ta med tillbaka till Sverige och sitt ledaruppdrag i scoutkåren i Mölnlycke. Utöver att klimatfrågan skulle bli en större del av scouterna drömmer Sofia om att se fler klimatrelaterade aktiviteter inom Equmenia i stort.

”Det känns kul att få göra det här med Equmeniascout – min scoutorganisation”, säger Sofia.