Equmenia rapport juni 2022

Under juni 2022 genomfört en undersökning för Equmenia med syftet att kartlägga vad föreningarna vill fokusera på. Metoden har varit en enkät där föreningarna fått svara på vad de tycker är viktigast, vad Equmenia bör fokusera på och vad de behöver stöttning inom.

Undersökningen var uppdelad i tre delar. Vad som är viktigast för
den lokala föreningen, vad Equmenia bör fokusera på, samt vad
föreningen behöver stöttning inom.

För Region Svealand gick enkäten ut till 65 föreningar var 29 lämnade in svar. En svarfrekvens på 45%. Här finns enkäten i sin helhet, läs den gärna!