Equmenia Mitts verksamhetsplan 2020

För att alla föreningar ska få en tydligare inblick i vad som händer i regionen så har vi inför kommande år tagit fram en lite mer utförlig variant av verksamhetsplanen. Den har skickats ut till alla föreningars ordföranden. Vi hoppas att den kan få vara något som öppnar för samtal om hur just er förening är en del av regionen Equmenia Mitt.

Här kan du ladda ner en komprimerad version av verksamhetsplanen.