Drömstaget och Gaming

dator-tangentbord

Drömstaget & Gaming

I höstas bildades Drömstaget. Det är ett stag i Equmenia Stockholm på ungefär samma sätt som Scoutstaget och Ungdomsstaget. Stag betyder arbetsgrupp.

Drömstaget vänder sig till barn, yngre tonåringar och ledare i Equmenia Stockholm i olika equmeniaföreningar.

Vi vill dels erbjuda Drömprojektet på olika sätt både till equmeniaföreningar och skolor, ett förebyggande arbete mot droger och grupptryck för barn i åldrarna ca 10-13 år med dramat ”Melvins hemlighet”, värderingsövningar och rollspelet / bokäventyret ”Den svarta draken”.

Vi vill också använda oss av kreativa metoder som rollspel, gaming, lajv och bjuda in till läger / konvent i regionen på sommar och höstlov.

Vi träffas i Drömstaget ett par gånger per termin med övergripande frågor.

Ledarutbildning i Drömprojektet

Det finns ledarutbildningar online för Drömprojektet på verktyget Roll20. Om ni är intresserade av Drömprojektet så finns det möjlighet att delta på en ledarutbildning och man kan också prova på bokäventyret ”Den svarta draken”.

Bordsrollspel

Det finns flera equmeniaföreningar som håller på med Bordsrollspel och bjuder in till läger och spelkonvent. Om det finns intresse att samarbeta kring rollspel så kan ni höra av er till Maria Rönnedal.

Gaming i Equmenia Stockholm

Är ni intresserade av en gemensam Gaminggrupp i Equmenia Stockholm? Det är flera equmeniaföreningar som håller på med Gaming just nu.

Drömstaget bjuder in till en gemensam träff på zoom om gaming och diskuterar frågor om gaming. Vi är igång just nu och samtalar om vilket datum det skulle kunna bli.

Om du är intresserad av att vara med hör av dig till Maria Rönnedal på mail: maria.ronnedal@gmail.com 

Några frågor att fundera över..

·       Hur kan vi samarbeta kring gaming i Region Stockholm / Equmenia Stockholm?

·       Är ni intresserade av en gemensam gaming grupp här i Equmenia Stockholm? ledarträffar? Eller att barn och tonåringar från olika verksamheter får mötas?

·       Skulle en gaming grupp kunna finnas under Drömstaget? (Drömstaget vill lyfta Drömprojektet (med drama, rollspel / bokäventyr, värderingsövningar till skolor och föreningar och jobba förebyggande mot droger och grupptryck) men också lyfta i stort både rollspel, gaming och lajv i Equmenia Stockholm. Drömstaget finns med och arrangerar läger i regionen. )

·       Läger? Vi har sedan tidigare haft läger där gaming varit ett inslag på Sommaräventyret 2020, Höstlovsäventyret 2020. Vi vill anordna Sommaräventyret 2021 med gaming, rollspel, lajv m.m antingen på plats i en kyrka eller digitalt och i flera kyrkor samtidigt.

·       Vill vi vara med på den gemensamma minecraftservern som Equmenia gaming drar igång? Vill någon/ några av er vara med? Både som ledare men också för att bjuda in barn och tonåringar att vara med?

·  Vill vi samlas på en discordserver och ha en gemensam chatt där vi kan göra gemensamma saker men också spela olika spel? Equmenia gaming kommer att tillhandahålla en discsord server. Vill vi från vår region finnas med på den på något sätt?

·       Vill vi stötta varandra med gaming idéer som vi testat och som fungerar, idéer som kan spridas vidare?

·       Frågor som ni funderar på?

Kontaktperson: Maria Rönnedal