Digitala idéer för barn- och ungdomsarbete

Här kommer två länkar till Equmenias sidor med verksamhetstips i coronatid. Det är tips och idéer som kommer från olika föreningar och som kan inspirera er i denna tid att ändå mötas i annan form.

Idéer för barn och familj

Idéer för tonår