Digitala scoutledarsamlingar

scout digital ledarsamling

Onsdag 9 december kl.20.30-21.30: Equmenias scoutstrategi 2020-2030. Plattform: Zoom. Gäster: Nationella scoutstaget.

Equmenias riksstämma har antagit en scoutstrategi för 2020-2030. Hur och varför har den tagits fram, vad innehåller den och hur ska vi nå våra mål? Vi samtalar om hur scoutstrategin kan vara ett bra verktyg för kårer, regioner och nationellt. Gäster: Nationella scoutstaget.

Anmäl dig till mötet genom att följa länken. Sista anmälan är 5 min innan samlingen börjar men vi är tacksamma om du anmäler dig tidigt. Länk till mötet kommer på mail ca 1 timme innan mötet börjar.

Använd gärna headset.

Om digitala scoutledarsamlingar

Vi bjuder in till nationella digitala scoutledarsamlingar i Zoom. Under en kvällstimme samtalar vi om aktuella scoutteman. Några gånger delar vi upp oss i mindre samtalsgrupper där vi delar erfarenheter. I slutet av samlingen ser vi vad som är på gång inom Equmeniascout och öppnar upp för allmänna frågor. Samlingen leds av Equmenias scoutkoordinator Atle Svanberg.

Kommande ledarsamlingar

Torsdag 7 januari kl.20.00-21.00 Spårare och upptäckare – Terminsplanering vår. Det är snart terminsstart och dags att terminsplanera. Vi tipsar om programförslag och projekt, märken och målspår. Vi delar idéer i mindre samtalsgrupper. Lägg gärna ledarplaneringen till denna kvällen. Ni planerar en timme, får input via Zoom i den digitala ledarsamlingen och fortsätter därefter i er ledargrupp.

Söndag 10 januari kl.20.00-21.00 Äventyrare och utmanare – Terminsplanering vår. Fokus på äventyrare och utmanare. Det är snart terminsstart och dags att terminsplanera. Vi tipsar om programförslag och projekt, märken och målspår. Vi delar idéer i mindre samtalsgrupper. Lägg gärna ledarplaneringen till denna kvällen. Ni planerar en timme, får input via Zoom i den digitala ledarsamlingen och fortsätter därefter i er ledargrupp.

Torsdag 28 januari kl.20.30-21.30 Scoutandakter. Vi visar upp ett antal material som funkar i olika åldersgrupper. Samlingen görs tillsammans med Nätverket för scouting på kristen grund (Royal Rangers, SAU, Frälsningsarmén, Adventisterna, Equmenia). Vi är ledare från olika traditioner som söker efter bra andaktsmaterial.