Demokratijamboreen

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 september, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Scouternas stämma, Demokratijamboreen, arrangeras 9-11 november 2018 i Karlstad. Alla Equmenias kårer har rätt att skicka ombud. Som en del av scoutsverige är det viktigt att vi använder vår rösträtt, och din kår kan påverka!

Kåren kan skicka både ombud och deltagare. Om du inte är ombud men åker som deltagare finns det väldigt mycket du kan vara med på. Demokratijamboreen är en upplevelse och väldigt lärorikt. Det är en plats där du utvecklas i ditt ledarskap och lär dig mycket nytt om scouting. Passa därför på att skicka ombud och deltagare från din kår. Equmenias nationella scoutstag, scoutkoordinatorn och Equmenias ordförande kommer vara med under helgen.

Fredag kväll 9 november kommer vi ha samling i Tingvallakyrkan för alla Equmenias ombud och deltagare. Kyrkan ligger bara några hundra meter från platsen för stämman. Det blir fika, genomgång om Demokratijamboreen och andakt.

Anmälan till Demokratijamboreen görs senast 10 oktober:
http://www.scoutservice.se/paverka-sco…/demokratijamboree/…/

Handlingar till stämman: http://www.scoutservice.se/paverka-sco…/demokratijamboree/…/

Scouthälsningar från
Equmenias nationella scoutstag och
scoutkoordinator Atle Svanberg