Dags att nominera och motionera inför riksstämman 2021

Vill du vara med och påverka i Equmenia, eller vet du någon annan som vill? Det är dags att nominera till Equmenias styrelse! Läs mer om vilka profiler som söks på nomineringssidan.

Skicka ett mejl till nk@equmenia.se och berätta om dig eller hen! Nominera senast 19 augusti 2021.

Som medlem har du möjlighet att påverka Equmenia genom att ge förslag på vad organisationen bör arbeta med i framtiden. Dessa förslag kallas för motioner. På riksstämman tas sedan beslutet om motionen ska arbetas vidare med eller inte. Fundera på om du har något som du vill förändra inom Equmenia.

Mejla dina motioner till ida.tonnvik@equmenia.se senast den 19 augusti 2021.

Läs mer på sidan för motioner och nomineringar

Nominera och motionera