Carin Dernulf slutar som generalsekreterare för Equmenia, nu börjar processen att hitta en ny

Carin Dernulf slutar som generalsekreterare för Equmenia i och med att hennes förordnande går ut i juni. 

– Jag känner stor tacksamhet över ha fått arbeta i en så fantastisk organisation. Alla möten med barn, unga och ledare runt om i vårt land genom åren ger så mycket hopp. Jag tror Equmenia har en viktig roll i den här tiden, att peka på den Gud som finns nära varje människa, säger Carin Dernulf.

Arvid Hardmo, Equmenias ordförande ansvarar för tillsättandet av ny generalsekreterare tillsammans med Kristina Florén vice ordförande.

– Vi är tacksamma för allt som Carin Dernulf har fått betyda för vår verksamhet, säger Kristina Florén.

– Det finns nu en tydlig process framåt som styrelsen har arbetat fram för att hitta en ny generalsekreterare som kan leda arbetet både genom det dagliga arbetet på nationella kansliet men också för hela organisation, säger Arvid Hardmo.

– Vi ser med spänning fram emot dessa kommande år som väntar i Equmenia. Vi är på gång med ett stort visionsarbete för Equmenias organisation, som ett första steg har vi höstens visionskonferens Boost. Vi hoppas vi kan samla vår rörelse och hjälpa våra föreningar att utvecklas vidare, säger Kristina Florén.

– En utmaning vi har är de vikande medlemssiffrorna, ett viktigt fokus blir att vända på det. Det handlar ytterst om att vi vill få påverka samhället – om vi minskar så är risken stor att även vår påverkan minskar. En nyckel till att vända medlemstrenden är rekrytering av ledare, vi behöver fler församlingsmedlemmar och vi behöver fler föräldrar som är ledare eller på olika sätt stöttar verksamheten. Vi tror att vi har en viktig roll för barn och unga i hela samhället. Vi vill vara den plats där barn och unga kan växa i gemenskap med varandra och Jesus, säger Arvid Hardmo.

Vet du någon som skulle passa i rollen, tipsa gärna! Annonsen ligger på equmenia.se/jobb och sista dag att söka är 26 oktober.