Be för Equmenias kompiskyrkor ute i världen

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmenia har flera kyrkor och ungdomsförbund ute i världen som vi har regelbunden kontakt med. Precis som för oss i Sverige så påverkar pandemin covid-19 våra kompiskyrkor i bland annat Ecuador, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa och Indien. Här kommer lite information om det som händer just nu och hur du kan vara med och stötta genom att BE, GE och SKRIVA.

Kongo-Kinshasa:
Våra kristna vänner i Kongo-Kinshasa ber om förbön. Coronaviruset har börjat sprida sig i landet och regeringen har stängt alla skolor och alla arbetsplatser. Man får inte samlas fler än 20 personer på någon plats och det är egentligen sagt att det är utegångsförbud, men eftersom människor behöver ge sig ut på gatan för att sälja och köpa mat för att överleva så är det svårt för folk att hålla de förbuden. I Kongo är det inte möjligt för barnen och ungdomarna att få undervisning online eller på distans. De flesta har ingen dator och många skolor har inga digitala medel alls.

Equmenia och Equmeniakyrkan stöttar en idrottsskola i staden Kimpese. Men på grund av regeringens beslut har alla aktiviteter med barnen nu en paus. De hoppas att snart vara igång igen, men inväntar utvecklingen i landet. Idrottsskolan fortsätter däremot att sprida information om sin verksamhet i tv- och radio i förhoppning om att fler barn och unga ska få höra om skolan och bli del av verksamheten när skolan förhoppningsvis öppnar igen.

I ungdomsorganisationen för baptistkyrkan fortsätter ledarna att ha kontakt så gott det går med alla ungdomarna. De uppmuntrar sina ungdomar att be för Kongo och hela världen klockan kl 12:00-12:30 varje dag. I den evangeliska kyrkan har ungdomsförbundet kontakt med sina ledare så gott det går via Skype.

Kongo-Brazzaville:
Även i landet Kongo-Brazzaville har regeringen utlyst utegångsförbud och förbud av samlingar över 50 personer. Alla kyrkor och skolor är stängda och man har utlyst undantagstillstånd. Många slarvar med att hålla social distans och det går rykten i landet om att covid-19 är en sjukdom som bara drabbar vita. Det har också utbrutit många protester i landet på grund av den svåra ekonomiska situationen till följd av utegångsförbudet.

Precis som i Sverige använder kyrkans pastorer Facebook, Whatsapp och andra sociala medier för att skicka predikningar till sina medlemmar. I den evangeliska kyrkans ledning har man uppmuntrat de kristna att se detta som ett tillfälle att öva sig att ha andakter och gudstjänst hemma inom den egna familjen.

Equmenia och Equmeniakyrkans idrottsskola i Kongo-Brazzaville har precis som alla andra skolor behövt avsluta sina aktiviteter på grund av coronaviruset. Men så fort det går hoppas vi att aktiviteterna kan starta upp igen.

Ecuador:
Förbundskyrkan i Ecuador ber oss att stötta landet, kyrkan och ledarna med våra böner. Landets största stad Guayaquil är väldigt hårt drabbat. Där klarar sjukvården inte av situationen med covid-19. Sjuka, oavsett sjukdom, kan inte få vård. Sjukvårdspersonal har inte tillräckligt med skyddsutrustning och bårhusen i Guayaquil hinner inte hämta kropparna tillhörande dem som avlider i sina hem. Vissa har fått vänta i en vecka.

Det är utegångsförbud i landet så alla ungdomsverksamhet har fått ställa om. Ungdomsorganisationen JPE har börjat använda sociala medier mycket mer aktivt än tidigare. I stället för att samlas fysiskt så uppmuntrar de bland annat till gemensam bön via Zoom varje tisdag kl 6 på morgonen. Även de svenskar som vill inbjuds till att vara med på bönesamlingen via Zoom, eller att be under samma tid i våra hem. (länk går att hitta på JPEs Facebooksida, se nedan)

I Ecuador får man bara röra sig utanför sitt hem under förmiddagen och många företag har stängt ned. Så den ekonomiska situationen är svår för många i Ecuador. Kyrkan och församlingarna har därför börjat hjälpa till att dela ut matpaket till behövande.

Indien:
I Indien har regeringen, precis som i många andra länder, stängt ned det mesta för att minska smittspridningen. Väldigt många fattiga kan inte längre försörja sig och hotas av svält. Dessutom saknar de ofta kunskap om eller möjligheter att sköta grundläggande hygien. Smittan riskerar då bli mycket värre bland dessa grupper. Det är i dessa fattiga slumområden som Equmenia under många år har varit med och stöttat skolundervisning. Just nu är alla skolor och universitet i landet stängda. Men vår samarbetskyrka Hindustani Covenant Church (HCC) i Indien har börjat distribuera torrmat och varm mat till de fattigaste familjerna i slumområdena. De sprider även information och tränar människor i hur man kan skydda sig mot covid-19 och erbjuder grundläggande läkarkontroller. Flera av ungdomarna är också med och stöttar upp i detta arbete.

Apg29:
Under våren behövde en Apg29-skola i Chile hastigt avbrytas när det stod klart att länders gränser började stänga för flygtrafik. De svenska deltagarna hann komma hem. Däremot så hade gränserna mot Ecuador redan stängts, så de ungdomar som var från Ecuador har fortfarande inte kommit hem. Just nu befinner de sig i staden Concepción där de får bo i tre olika familjer. En del av ungdomarna har familjer som bor den hårt drabbade staden Guayaquil i Ecuador. Detta gör det extra svårt att vara långt borta. När ungdomarna kan komma hem igen vet vi inte. Församlingarna i Ecuador samlar nu pengar för att kunna stötta ungdomarnas uppehälle i Chile.

*Uppdatering 2020-04-28. Gud har hört våra böner och Apg29-ungdomarna från Ecuador har lyckats få tag i flygbiljetter från Chile och är nu hemma igen i Ecuador med sina familjer. Tack till er som varit med och stöttat i bön!

VAR MED OCH BE:
  • Var med och be för barnen, ungdomarna i våra kompiskyrkor runt om i världen. När skolorna stänger ned kan det innebära stora konsekvenser för de barn som lever i otrygga familjeförhållanden.
  • Var med och be för de barn och ungdomar som nu inte kan fortsätta komma till idrottsskolorna i Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville. Be för att de ska hitta andra trygga platser och vuxna i sin nya vardag.
  • Var med och be för ungdomsorganisationerna i våra kompiskyrkor. Att de ska hitta kreativa lösningar för att fortsätta hålla kontakt med barnen och ungdomarna.
  • Var med och be för den ekonomiska kris som drabbar våra kompiskyrkor, ungdomsorganisationer och kristna vänner runt om i världen i samband med alla nedstängningar.
  • Var med och be för de barn och ungdomar som drabbas av hungersnöd nu när deras föräldrar mister sina jobb.
  • Var med och be för våra kompiskyrkors initiativ att stötta medlemmar och fattiga familjer med mat och ge information om hur man kan förhindra smitta.
VAR MED OCH GE:

Equmeniakyrkan har en katastroffond som nu används för att stötta de initiativ som våra kompiskyrkor tar för att lindra situationen för de människor som drabbas hårt av coronakrisen. Flera länder har redan aviserat behov av stöd. Stödet kan handla om att köpa in medicinsk utrustning men ofta handlar det också om direkt stöd till familjer och människor som sitter i karantän och som nu därför inte kan försörja sig.

Läs mer om hur du kan stödja människor i coronakrisen genom Equmeniakyrkans katastroffond här.

VAR MED OCH SKRIV:

Uppmuntrande ord i tider av kris kan betyda massor. Varför inte logga in på våra kompiskyrkors och kompisorganisationers Facebook eller hemsida och skriva en uppmuntrande hälsning? Låt dem veta att du är med och ber för dem. Här kommer några Facebooksidor som du kan gå in på:

Idrottsskolan CFS Gothia Kimpese (Facebook, skriv gärna på franska)

Förbundskyrkans ungdomsorganisation JPE i Ecuador (Facebook, skriv gärna på spanska eller engelska)

HCC kyrkan i Indien (hemsida, skriv gärna på engelska i kontaktfältet)