Barnkördagar med Equmenia Ton Kids

Logga Barnkördag Equmenia Ton Kids

Under våren 2023 kommer det arrangeras två barnkördagar i Equmenia Öst, utifrån det nya barnkörmaterialet Equmenia Ton Kids! En mötesplats för sångglada barn och även ett tillfälle för körledare att mötas och ge varandra tips och inspiration!

Samma program hålls på två platser, välj den dag och plats som passar bäst. Mer information och anmälan till respektive ort finns här:

Dagen riktar sig både till hela barnkörer och till barn som inte deltar i körverksamhet till vardags.


Vid frågor, kontakta:

Sara Lundman
föreningsutvecklare Equmenia Öst
sara.lundman@equmenia.se