Publicerat 

Apg29 Pionjär

Apg29 Pionjär

Apg29 Pionjär är en fortsättning med Apg29, där Gud får fortsätta att förankra i ditt liv vad han påbörjat, och att göra detta i ditt eget land. Specifikt för kursen är att ge erfarenhet, exempel och undervisning i att leva pionjärt i Sverige idag. Hur går det till att leva lärjungaskap, församling och mission i vårt eget hemland? Apg29 Pionjär är en utbildning och därför betonar vi lärandet. Det handlar först och främst inte om dina kunskaper eller färdigheter utan din längtan. En termin att testa, fundera, lära, utvecklas och ge av dig själv.

Varför Apg29 Pionjär?

Förankra lärjungaskapet på hemmaplan

Det är väldigt vanligt att Gud får göra mycket under Apg29-skolan utomlands. Sen kommer man hem och många tycker att det är svårt att fortsätta leva det liv man längtar efter och fått mersmak för. Många som valt att fortsätta med Pionjär efter Apg-skolan berättar att det livet fått bli mer förankrat och möjligt i sin vardag.

Mission i Sverige

Vårt land är ett missionsland, och vi behöver utmanas i att tänka hur vi lever lärjungaskap, församling och mission i vårt eget land. De flesta samfund ser församlingsplantering och pionjärt arbete som en nyckel i detta. Under Pionjär-kursen lever du i en församling som antingen är nyplanterad eller på annat sätt pionjär.

Som Apg29 fast tvärtom

På Apg29 är större delen livet på skolan, och sedan åker man ut på praktik. På Apg29 Pionjär är utgångsläget livet med teamet i praktikförsamlingen, och sedan åker man till skolan och får undervisning, själavård, gemenskapen och de andra bitarna var sjätte vecka.

Några viktiga delar i Apg29 Pionjär

Praktik

Tanken är ”learning by doing”. Att möta människor i olika livssituationer, att dela tron på Jesus med andra, att leva med i kärnan av en pionjär församling, att utmanas att göra saker du kanske inte gjort tidigare. Allt detta gör dig van och trygg i det du innan tänker att du inte kan, och föder tankar om vad, varför och hur vi gör det vi gör. Allt detta i en gemenskap där du inte står själv, varvat med handledning och studier som korsbefruktar (se nedan).

Team

En viktig beståndsdel av Pionjär är teamlivet. Tillsammans med 2-3 andra bildar du ett team som du lever och studerar med under ett halvår. Ni delar boende, vardag och praktiken i församlingen. Som team utmanar och slipar ni varandra i både styrkor och svagheter, skratt och tårar. Det kommer inte alltid vara lätt, men i båda medgång och motgång kommer du formas och bli mer lik Jesus.

Handledning

Som team har ni en handledare, oftast pastorn eller annan ansvarig i församlingen, som följer er under terminen. Dessa är erfarna personer som också lever det vi vill se. Varje vecka möts ni för handledarsamtal där både studier, praktik, djupare frågor och funderingar får utrymme.

Undervisning

Vid fyra tillfällen under terminen möts alla teamen på Karlskoga Folkhögskola för en vecka av undervisning. Veckan är också ett tillfälle för vila, gemenskap och själavård. Här talar vi bland annat om församling, lärjungaskap, bön och om redskap för att möta människor i Sverige idag. Utöver detta har du böcker som du läser under terminen, och läser även igenom Nya testamentet och skriver reflektioner från läsningen.

Kostnad

Kostnaden för Apg29 Pionjär är 2500kr för hela terminen. Detta täcker kurslitteratur och mat och boende under kursveckorna på Karlskoga Folkhögskola. Till detta tillkommer maten på praktikplatsen som ni som team köper in själva (ca 1000kr/person och månad), och eventuella resor i samband med din ledighet. Din praktikförsamling står för boendet på praktikplatsen.

Kursen är CSN-berättigad, och bidragsdelen för 2019 är 3164kr/mån. Utgångsläget är därför att bidragsdelen med god marginal täcker kursens kostnader inkl. mat och boende.

Ansökan och antagning

Det finns två sätt att söka Apg29 Pionjär.

  • Sök Apg29-året. För att göra det fyller du i ”Ansökan till deltagare Apg29” på länken nedan. Där kryssar du i rutan för att du söker Apg29-året. Efter sista ansökningsdag kommer du bli kallad till intervju för Apg29-skolan och där kan du också få mer information om Apg29-året. Sista ansökningsdag till Apg29-året är 15 april.
  • Sök Apg29 Pionjär som fristående kurs. För att göra det fyller du i ”Ansökan Apg29 Pionjär” på länken nedan. Alla som ansöker intervjuas via telefon eller Skype. Antagning sker löpande. Sista ansökningsdag till Apg29 Pionjär är 1 november.

Sidan med ansökningsblanketter hittar du här.

Kontakt

Emanuel Bratt, koordinator Apg29 Pionjär
0737 180 180
emanuel.bratt@equmenia.se

Carl-Johan Sävinger, koordinator Apg29
073 048 27 28
carl-johan.savinger@equmenia.se

Tidigare elever

Emil Nilsson, Apg29 Pionjär 2018

Det jag tar med mig från denna tiden i Hageby är gemenskapen och hur det kan gå till att vara en kyrka. Att lärjungaskapet har fått befästa sig och att göra det till en större del av min vardag och att missionera inte behöver vara så svårt utan att man kan göra det i sin vardag och i det sammanhang som man befinner sig i. Något som jag också kommer att ta med mig är alla människor som jag har haft möjlighet att träffa och dela evangeliet med.

Annie Utbult, Apg29 Pionjär 2017

Gud har använt mig som hans redskap i att möta människor och genom både ord och handling dela med med mig av vem Jesus är, men han har också hjälpt mig att lära känna mig själv ännu bättre. Jag har tydligare lärt mig att se mina gåvor. Jag har fått utvecklats i mina gåvor och fått en längtan i att låta Gud använda mig på det sättet som han skapat just mig till. Gud har också visat sin kärlek och sin kraft gång på gång genom bön.

Frida Persson, Apg29 Pionjär 2016

frida-persson En av de saker som betytt mest för mig under det här halvåret är relationer med människor, att få samtala om tro, att få ge hopp till människor och att uppmuntra människor. Vi har också gjort en del hembesök vilket betytt mycket, att få umgås och be tillsammans med andra människor och få se att det gör skillnad. Jag har fått lära mig att inte bara känna och se behov utan att jag faktiskt kan göra någonting. Gud har gett mig mod att bli mer frimodig, och jag längtar efter att få fortsätta lyssna in Guds röst och våga handla utifrån det.

Alice Person, Apg29 Pionjär (f.d. Våga Tro) 2015

alice-persson Att sammanfatta en vår som förändrat och förvandlat mig på så många sätt känns svårt och omöjligt. När jag ansökte till Våga Tro var det för att jag längtade efter något mer. Jag ville få verktyg för att leva ut min tro i Sverige, jag ville förstå ännu mer om kyrkan och jag ville ge Gud tid att verkligen forma mig. De drömmarna har minst sagt blivit uppfyllda. Under våren har jag fått ta kliv ut i det obekväma och det okända för att lära mig förtröstan på en Gud som alltid bär. Jag har sett hur Gud kan använda mina svagheter för att låta hans styrka fullkomnas.

Sofia Hedström, Apg29 Pionjär (f.d Våga Tro) 2015

sofia-hedstro%cc%88m Under Våga Tro har min tro gått från att vara ganska teoretisk till att bli praktisk och konkret, och det vill jag ha mer av. Bibeln har blivit verklig och levande på ett sätt jag inte varit med om förut. Jag har hamnat i situationer där det har varit tydligt att en tro på Jesus gör skillnad, att få ha varit Jesu händer och fötter i Bålsta har varit en välsignelse, en utmaning och ett ansvar. Genom det har Gud format om mig och förändrat mitt hjärta.

Ivar Hedley, Apg29 Pionjär (f.d. Våga Tro) 2014

ivar-hedley Gud har fortsatt sitt helande i mig, och jag känner mig mer levande än förut, mål och mening med livet har börjat få betydelse, det är inte bara tomma ord. Gud har visat på sin underbara nåd och kraft, att han är vår frälsare och beskyddare, genom att utföra helanden, profetior från andra till oss och från oss till andra! Gud har genom oss varit högst delaktig i att skapa en älskande kultur, där kärleken till Gud och varandra bör och är i centrum.