Publicerat 

Växa som ledare

Under 2017 och 2018 genomför Equmenia en stor ledarutbildning, Växa som ledare. Den vänder sig till alla ledare inom Equmenia. Här ska scoutledaren, Pulsledare, tonårsledare, ja alla ledare få något till sig. Den ska ge något till den som är på väg in i en ledaruppgift liksom den som varit ledare i många år.

ANMÄLAN    GÅVOTEST

I utbildningen kommer du att få:

 • Lära sig mer om att vara ledare
 • Möta andra ledare och ta del av deras erfarenheter
 • Se hur man i ledargruppen tar vara på varandras kompetenser och gåvor.
 • Hjälp att skapa bra samarbete i ledargruppen.
 • Redskap att forma en verksamhet som hjälper barn och unga att växa i tro.
 • Fira andakt med andra ledare.
  Utbildningen omfattar tre dagar och sker på fem olika platser. Varje dag har sitt tema.

  Dag 1 Höst 2017 – Leda sig själv
  Dag 2 Vår 2018 – Leda tillsammans
  Dag 3 Höst 2018 – Leda verksamhet

 

 

DAG 1 HÖST 2017
Tema: Leda sig själv
ATT VARA LEDARE UTIFRÅN SINA GÅVOR, FÖRMÅGOR OCH ENGAGEMANG

För att leda andra behöver jag lära känna mig själv, min väg, min tro och mina val i livet för att leva trovärdigt.

Den första dagen av Växa som ledare handlar om vad som är grunden för det kristna ledarskapet. Ledaruppdraget börjar i relationen till Gud och oss själva. Vi får ta vara på de gåvor och förmågor vi bär. Vi inspireras av Jesu ledarskap där fokus ligger i att man bygger relationer som skapar växt och utveckling hos deltagarna.


DAG 2 VÅR 2018 Tema: Leda tillsammans
ATT FORMA ETT LEDARENGAGEMANG SOM BYGGER PÅ DET GEMENSAMMA

Även om du missade dag 1 i höstas så är du välkommen på dag 2 nu i vår.

10 mars Örebro – Sista anmälningsdag: 1 mars
17 mars Gävle & Växjö– Sista anmälningsdag: 8 mars
24 mars Umeå & Alingsås – Sista anmälningsdag 15 mars

Församling handlar om att leva och leda tillsammans utifrån missionsuppdraget och dra in så många som möjligt i engagemang, mening och delaktighet. Ledarskap handlar om att ge plats för andra. Att vara ledare handlar alltid om att stå i relation med andra. Oavsett om man är körledare, scoutledare, konfirmandledare så möter man andra människor. I många ledaruppgifter ska man även samverka med andra ledare. I den andra dagen handlar det om hur vi är ledare tillsammans med andra. Utgångspunkten är vårt gemensamma berättelse och uppdrag som församling. Utifrån uppdraget handlar kristet ledarskap om att skapa engagemang, delaktighet och leda tillsammans med andra.

Innehåll:

– Att leda utifrån kyrkans uppdrag – En gränsöverskridande gemenskap – Vision och ledarteam – Rekrytering och engagemang

 

 
Anmälan

Du som var med på del 1 är redan anmäld. Vill du ändra i din anmälan? Skriv till info@equmenia.se. Du som inte var med på dag 1 men vill vara med på dag 2 behöver anmäla dig.

ANMÄLAN

Umeå

Plats: Hedlundakyrkan
Dag: 24 mars
Gå till event

Gävle

Plats: Betlehemskyrkan
Dag: 17 mars
Gå till event

Örebro

Plats: Betelkyrkan Örebro
Dag: 10 mars
Gå till event

Växjö

Plats: Equmeniakyrkan Växjö
Dag: 17 mars
Gå till event

Alingsås

Plats: Equmeniakyrkan Alingsås
Dag: 24 mars
Gå till event

 

DAG 3 HÖST 2018
Tema: Leda verksamhet
ATT SKAPA EN VERKSAMHET MED EN SAMMANHÅLLANDE RÖD TRÅD.

29/9  Stockholm, Gemensam för alla.

Uppdraget bland barn och unga delas genom Bibelns berättelser och våra vittnesbörd, relationer som går på djupet, möten med Gud och delaktighet.

Ledaruppdraget är att leva och leda utifrån kyrkans uppdrag bland barn och unga på bästa sätt. Därför behöver man konkreta pedagogiska verktyg som får barn och unga att växa i sin tro och i sina liv.

I den tredje dagen handlar det om hur vi kan skapa mål i verksamheten genom de fyra ledorden i Växa i tro-planen. Dessa är berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet. Vi kommer att inspireras att ta konkreta steg kring ledorden genom våra mötesplatser bland barn och unga.

Innehåll:
– Dela Bibeln och våra berättelser bland barn och unga
– Forma kärleksfulla och inkluderande relationer
– Ge utrymme för Gudsgemenskap
– Verksamhet som präglas av delaktighet


I utbildningen medverkar bland annat

Carin Dernulf, Ludvig Essebro, Linnea Lidskog, Magnus Sternegård, Johanna Buller, Ola Rikner, Sofia Camnerin, Lasse Svensson, Elaine Lindblom, Ola Bojestig.  Moa Forsling, John Ahlström, Evelina Boberg, Skander Kurtin, Ida Hennerdal, Henric Götefelt, Maja Floberg, personal Equmenias regioner med flera.

Samtliga deltagare kommer att få Equmenias nya ledarbok, Växa som ledare.

Equmenia står för utbildningen men tar en avgift för fika och mat. Två fika och en lunch/dag.

Kostnad

Dag 1 & 2 – 400:-
Dag 1,2 & 3 – 575:-
Dag 2 – 230:-
Dag 3 – 250:- för de som efteranmäler sig till denna dag. Om plats finns kommer nya deltagare att erbjudas plats.

Anmälningsavgiften faktureras i samband med första kursdagen och återbetalas inte om man uteblir vid dag 2 eller 3. Däremot kan plats överlåtas till annan person.

Kontakt

Projektledare: Stina Hjelm
stina.hjelm@equmenia.se

För frågor kring anmälan:
info@equmenia.se