Publicerat 

Växa i tro

Puls – Tro och Idrotts värderingar utgår från Equmenias Växa i Tro-plan, med ledorden Delaktighet, Relationer, Berättelser och Upplevelser.

DELAKTIGHET

Equmenia vill vara med och forma lokala gemenskaper, där barn och unga får känna att de är välkomna och kan bidra med sina gåvor och erfarenheter. I våra Pulsgrupper vill vi skapa en kristen gemenskap som bygger på intresset för idrott, träning, motion och lek. Här ska alla känna delaktighet, oavsett ålder, kön eller etnicitet. Puls vill forma en frisk församling, där fysisk hälsa lyfts fram för att skapa en hel människa.

RELATIONER

I en trygg gemenskap skapas goda relationer där vi får lära oss att umgås och respektera andra människor. Vi vill skapa en miljö där deltagare får uppleva och föra vidare Guds kärlek. När vi svettas, tränar och leker stärks vår relation i den gemensamma strävan.
Idrotten är till din idé internationell och intresset för sport och träning står över gränser mellan länder och kulturer. En Pulsgemenskap är ofta det enklaste sättet när föreningar och församlingar vill möta nyanlända.

BERÄTTELSER

Vi vill föra vidare berättelsen om Jesus. Vår gemenskap ska vara öppen för människor med olika gåvor och olika tro. I en Pulsgemenskap får vi dela livets vardag, där din berättelse kan bli ett vittnesbörd eller inspiration för andra. Bibelns berättelser blir vår ledning i mötet andra människor.

UPPLEVELSER

Gud skapade människan. Vi är födda med en kropp att använda och i både barnens lek, ungdomars idrott och vuxnas träning finns en strävan att utvecklas och utmana sina begränsningar. Vi får uppleva glädje, trötthet, vinst och förlust. Puls bedriver ingen elitidrott, utan vill vara ett komplement till de söker kristen tro och idrottsgemenskap.