Publicerat 

Växa i tro

Puls – Tro och Idrotts värderingar utgår från Equmenias så kallade Växa i Tro-plan, där Delaktighet, Relationer, Berättelser och Upplevelser är ledorden.

DELAKTIGHET

Alla behöver en gemenskap. Equmenia vill vara med och forma lokala gemenskaper runt om i hela Sverige där barn och unga får känna att de är välkomna, blir sedda och får bidra med det som är deras gåvor och erfarenheter. Allt det kombinerat med två viktiga ingredienser: Tro och Idrott. En Pulsgrupp har nämligen ett väldigt tydligt fokus på just idrott. I en varm, välkomnande idrottsmiljö hoppas vi dessutom kunna skapa ett sammanhang där människors tro och delaktighet kan få växa. Vi vill genom Puls också fortsatt värna om den starka demokratiska fostran som traditionellt funnits i vår rörelse. Därför vill vi att alla medlemmar i Pulsgruppen, oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund ska vara delaktiga i verksamheten. Det för att också kunna påverka det större sammanhanget vi kallar Equmenia.

RELATIONER

Vi vill vara med och forma en trygg, social idrottsgemenskap. En gemenskap där vi får lära oss att umgås och respektera andra människor. För att nå dit behöver vi bygga relationer på djupet. Jesus har sagt att Gud är kärlek. Många av oss har upplevt att det stämmer. Vi vill skapa miljöer där människor får möjlighet att öva sig i att se och ta emot den kärleken, men också att ge den vidare. Idrotten är till sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan våra föreningar och våra systerkyrkor breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan och kärleken mellan kyrkor. Därför försöker vi aktivt jobba för att våra Pulsgrupper ska engagera sig internationellt. Idrotten har också en förmåga att riva barriärer både mellan åldrar och mellan språk. Vi brukar prata om idrotten som ett universellt språk, ett språk som vi tror är nyttigt för Equmenias föreningar att använda sig av. Inte minst sett till den längtan som många föreningar uttrycker sig ha över att jobba mer med integration och en målgrupp som inte sällan finns utanför våra föreningar.

BERÄTTELSER

Vi upplever att vi i Jesus Kristus har hittat något unikt. Vi vill att fler ska få vara med och dela glädjen i det. Därför vill vi leva öppna så att fler och fler kan få bli del av vår gemenskap med alla sina olikheter och gåvor. För att fler ska bli en del av vår gemenskap är det viktigt att vi delar berättelser med varandra. I Pulsgruppen vill vi skapa ett klimat där vi delar livet med varandra. Eller för att använda ett engelskt ord, delar stories med varandra. Pulsgruppen vill också bidra till att förstå bibelns berättelser, berättelser som med fördel kan delas på en andakt.

UPPLEVELSER

Genom idrottsverksamhet utvecklar och tränar vi kroppen så att vi mår bra och kan prestera mer, både fysiskt men också mentalt. I idrotten finns också ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser. Vi tror att idrotten svarar mot ett av Gud ilagt mänskligt behov, där ett av dem kan vara att sträva mot utmaningar och mål. Ibland får vi som jobbar med Puls höra att vi borde vara en motkraft mot idrottsrörelsens elitsatsning. Till viss del håller vi med, elitidrottande gör de bättre i idrottsföreningar men kraften i tävlingsmoment menar vi kan genomföras på ett bra och genomtänkt sätt. Vi tror alltså att idrotten i allmänhet och Puls i synnerhet kan påverka vår hälsa och vår personliga tillväxt på ett positivt sätt. Vi vill också ge utrymme för att göra erfarenhet av Gud genom bön och andakt. Det är meningslöst att tävla om inte alla i Pulsgruppen följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för alla följer de uppsatta reglerna och uppmuntrar till ett gott uppträdande såväl på som vid sidan av planen. Att vara lärjunge är att välja att följa någon och låta sitt liv påverkas. Vi vill följa Jesus och låta honom påverka våra val och värderingar. Vi vill genom det bli till välsignelse för varandra, andra och hela skapelsen. Utifrån dessa ledord vill vi: Lyfta hälsobegreppet, inte som ett nödvändigt ont, utan som något roligt och positivt. Förmera vår tro genom andakten och ge möjlighet att prata tro med andra, och stärka den tydliga kopplingen till en lokal församling. Erbjuda en möjlighet att bjuda in fler till våra verksamheter i kyrkan. Ge en möjlighet till gemenskap med andra, och lyfta själen genom att göra saker man mår bra av och som man tycker är roliga.

Att kombinera tro och idrott gör något för hela vårt liv, för allt det som är du och jag!