Publicerat 

Växa i tro

13-17 år Bearbetning
Relationer

En trygg och generös gemenskap är en viktig förutsättning för att konfirmanden ska få möjlighet att växa och utvecklas. Bearbetningen av tidigare erfarenheter och uppfattningar är viktigt i den här åldern och i gruppens gemenskap finns goda möjligheter för en sådan bearbetning i mötet mellan deltagare och ledare.

Upplevelser

I samband med konfirmationen är det viktigt att deltagare och ledare får möjlighet till lustfyllda, spännande och minnesvärda upplevelser tillsammans. Upplevelsen av att Gud är levande, älskar varje människa och vill ha en relation till oss är också betydelsefull. Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron är det därför viktigt att ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där vi kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Det är också viktigt att vägleda konfirmanden i och till den personliga andakten i hemmet.

Berättelser

Berättelsen är här både konfirmandens livserfarenhet och Guds stora berättelse i Bibeln. Genom att föra samman dem så ger vi utrymme för en bearbetning. Konfirmanden får sin egen erfarenhet bekräftad, men får också ta del av det goda livet som Gud vill ge varje människa. Denna bearbetning leder ofta till nya övertygelser och ger redskap till att möta livets utmaningar.

Delaktighet

En tonåring behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar. De behöver ges utrymme att fatta sina egna beslut, utveckla sina egna tankar och idéer och utveckla tro och hopp för sin egen framtid. Det ansvaret har tonåringen tidigare lagt på sina föräldrar. Nu står hon på trappsteget till vuxenlivets ansvar. Konfirmanden behöver där möta vuxna som kan vara goda förebilder och ge vägledning.