Publicerat 

Utvecklas i Väst

VI SOM ARBETAR PÅ REGION VÄST BESÖKER GÄRNA DIN FÖRENING FÖR ATT INSPIRERA, UPPMUNTRA OCH UTMANA. VI VILL HJÄLPA ER MED DE UTMANINGARNA NI MÖTER OCH DE MÅL NI VILL NÅ.

BRA IDÉ MEN SAKNAR PENGAR? HÄR KAN DU SÖKA!

Visst är det frustrerande att ha en vision, men sakna möjligheter att genomföra den? En av de organisationer som vill hjälpa Din förening med detta är Föreningen Stenungsögårdens vänner. De förvaltar medel efter en försöjning av en lägergård och av dem kan du ansöka om ekonomiska medel för barn och ungdomsverksamhet. Kolla in deras hemsida www.fsuf.se!

Regionens lägerbidragsfond ger er möjlighet att få med några barn eller ungdomar som inte har ekonomiska resurser själva att betala för lägret. Det har hittills inneburit bland annat, att barn och ungdomar på flyktingboende fått chansen att delta i kårens sommarläger till stor glädje för alla! Här hittar du ansökningshandlingar och regler för denna fond.

Equmenia tipsar också om en rad stipendier och fonder som du kan läsa om här.

 

SKA´UT

Ska´ut är en scoutledarutbildning som innefattar både praktiska och teoretiska moment. Du får lära dig om ledarskap, scouting på kristen grund, friluftsliv och mycket mer. Du kan välja att gå en intensivutbildningen eller en utbildning som sträcker sig över några helger under ett år.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM SKA´UT

Kontakt: Mikael Nilsson

KYRKA FÖR HELA LIVET

Kyrka För Hela Livet är Equmenias och Equmeniakyrkans gemensamma vision om församlingen som växtplats för hela livet. Det innebär att barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar ska få växa i tro tillsammans över generationsgränser. I Kyrka för hela livet ingår två steg, Växa i tro och Så funkar det.

Växa i tro
Växa i tro är Equmenias plan för att kunna möta barn och unga. Vi utbildar och inspirerar kring växa i tro-planen och vi samtalar kring hur ni kan tänka och jobba med den i er förening. Alla ledare i församlingen och barn- och ungdomsverksamheten i föreningen tjänar på att vara med på en träff om växa i tro-planen. Växa i tro-planen är mycket värdefull för ett ungdomsråd eller en församlingsstyrelse.

Så funkar det
Så funkar det är praktiska råd, tips, tankar och idéer på hur en Equmeniaförening fungerar och utvecklas. Hur förhåller man sig till den lokala gemenskapen, församlingen, och till Equmenia som riksorganisation? Vi lyfter även hur man samarbetar som förening och församling.

Vi möter er gärna över helheten, men vi kan även komma och lägga fokus på bara Växa i tro eller Så funkar det.
Kontakta: Skander Kurtin, Mikael Nilsson och Anja Wändal

TRYGGA MÖTEN

Trygga Möten är en kurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. Kursen är obligatorisk för scoutledare i Equmenia men vi uppmuntrar alla våra ledare att delta i kursen. Trygga möten hålls vid ett tillfälle och cirka 3,5 timmar lång.

Kontakt: Anja WändalMikael Nilsson

Här kan du läsa mer om Trygga Möten

ALLA BARN ÄR LIKA OLIKA

En kurs kring barn och vuxna med NPF (Neuropsykiatriska Funktionsvariationer, t.ex ADHD, Aspergers mm).
Vi kallar dem ofta för stökiga, ofokuserade och bråkiga. Men kanske kan vi underlätta för både dem och ledarna?
En kurskväll/dag som ger insikter, tips och chans att tänka nytt!

Kontakt: Mikael Nilsson och Anja Wändal

 

Presentationer av våra olika kurser och utbildningar.

Här hittar du kortfattad information om vad vi kan erbjuda. Skriv ut eller skicka vidare till dem du skulle vilja utbilda dig med!

Alla är en A4-sida och i pdf-format. Normal längd på våra utbildningar är 2,5-3,5 timmar.

Växa i tro-planen, utökad version.

Kyrka för hela livet, om församling och förening som växtplats för tro och liv.

Trygga möten, om att förebygga och upptäcka övergrepp.

Alla barn är lika olika – att möta unga i behov av särskilt stöd.

Roligare Möten – om att arbeta tillsammans i styrelser och ledarskap.

Kan det hända i Din förening? – en utbildning kring säkerhet i verksamheten.

Andaktskurs – en workshop om att sakpa och hålla andakt i barn och ungdomsgrupper.

Equmenialedarkursen – en kurs i fyra delar kring att vara ledare i Equmenia.

Men detta är bara en liten del av allt vi på Equmenia har att erbjuda dig. Under fliken Utvecklas i menyn till vänster hittar du både föreningsutveckling och stöd, utbildning och information för dig som är ledare eller engagerad i Puls, Kreativa uttryck, Scout, Tonår, Unga vuxna, Konfirmation och Söndagskola.