Publicerat 

Växa i tro

18-25 år Vuxenblivande och ansvar
Relationer

Relationer är viktiga när det handlar om att pröva sina personliga ståndpunkter och fortsätta forma sin identitet. I den här åldern leder tron mer och mer till aktiva val och handlingar. Gemenskapen med andra kristna blir därför viktig. I gemenskapen finns både möjligheten och modet att göra mycket som man inte skulle kunna göra på egen hand.

Det är inte längre viktigt att ha så många relationer som möjligt, mer och mer fokus läggs vid att fördjupa några riktigt goda och ärliga relationer. Dessa unga vuxna behöver samtidigt ha samlingar för att fortsätta växa i tro tillsammans.

Upplevelser

Här fortsätter utmaningen att bli medveten om att Gud är och vill vara närvarande i livet. Den unga vuxna behöver få användbara och konkreta tips, idéer och redskap för bön och bibelläsning i sin vardag.

Den som tidigare framförallt har upplevt Gud på stora möten eller i stilla ljuständning behöver få övas i att uppfatta Gud i vardagen och på andra sätt. Nya former för möten med Gud som exempelvis retreater eller konferenser om pionjärarbete bör erbjudas.

Berättelser

Bibelns berättelser får mer och mer bli en vägledning till Gudsmöten och bidra till prioriteringar och praktiska handlingar i vardagslivet.

Målet med berättelsen för denna åldersgrupp är att leda mot personliga ställningstaganden i mötet med bibelns karaktärer. Bibeln visar bl.a. vad ett liv tillsammans med Jesus kan innebära och hur det kan se ut. Bibeln bör vara en bok som man med stöd läser och upptäcker på egen hand.

Även berättelser och erfarenheter från tidigare generationer blir viktiga. Att ha en mentorsrelation, en andlig vägledare eller själavårdare är rekommenderat.

Delaktighet

Att som ung känna sig delaktig, betydelsefull och som en del av församlingen är viktigt. Därför bör man uppmuntra till att bidra i församlingens olika sammanhang, ex. barnverksamhet, gudstjänst, praktiskt arbete, media med mera. Man bör också bjudas in i reflektionen kring församlingens kallelse och identitet.

Att hitta vägar att leva ut sin tro i relation till Gud, till andra människor och till skapelsen handlar om delaktighet. Man får vara med och ge tillbaka av det man fått av Gud. Det gör att unga känner sig betydelsefulla och som en del av gemenskapen. För att församlingen ska fortsätta att vara relevant så behöver de unga vuxna bli engagerade och känna att deras erfarenheter efterfrågas, gärna i fråga om församlingens framtid och riktning.