Publicerat 

Om unga vuxna

Equmenia arbetar med att skapa mötesplatser för unga vuxna, personer i åldrarna 18-30 år. Detta sker på olika sätt både lokalt, regionalt och nationellt.

I äldre tonåren lever många unga i flera olika miljöer. Man finns kanske i skolan, kyrkan, fritidsaktiviteter och familjen. Att bli vuxen handlar mycket om att hitta sig själv och värderingar som man är trygg i oavsett vilken miljö man befinner sig i.  Äldre tonåringar och unga vuxna behöver mötas med ett vägledande ledarskap som möjliggör en egen reflektion samt förståelse för olika åsikter och ståndpunkter. Detta skapar en bra grund att bygga vidare på.

Denna ålder kan präglas av olika övergångar i livet, t.ex. från gymnasiet till att bli arbetssökande eller få sitt första arbete, från uppväxtort till studieort, från att ha bott med andra till att bo själv etcetera. I dessa övergångar i livet, som för en del kan bli kritiska, behövs ibland ett extra stöd och det kan bli än viktigare med meningsfulla och relevanta kristna gemenskaper.

Unga vuxna behöver få känna att de är med och tar ansvar, att de gör skillnad och att deras kompetens, intressen och förmågor tas på allvar. För att detta ska ske behöver Equmenia erbjuda mötesplatser med möjlighet till gemenskap, undervisning, samtal och bön men även möjlighet att göra praktiska diakonala handlingar tillsammans med andra. Att få fungera som ledare för andra är viktigt för många, och parallellt med det behöver också utrymme skapas för egen fördjupning och utveckling.