Publicerat 

Metod

Att starta ett arbete med unga vuxna.

Om du vill starta ett arbete för unga vuxna bör du börja med att fundera på hur behoven och förutsättningarna ser ut där du finns. Vilka är målgruppen? Har de några önskemål och behov? Vad ser du för behov? Försök samla ett par personer eller en grupp som vill vara med och tänka och planera tillsammans med dig. Bestäm vad ni vill göra och vad syftet är med samlingen, mötesplatsen eller helgen. Sätt ett datum då ni startar och bjud in målgruppen. Om det rör sig om en liten grupp med få personer är det alltid bra att tillfråga personligen. Rör det sig om en större grupp människor är sociala medier, sms, mailutskick och dylikt bra kanaler för att sprida information och inbjudan.

Innehåll  

Vilken typ av samling som erbjuds och genomförs ser väldigt olika ut beroende på förutsättningar, önskemål och behov.

På flera platser möts unga vuxna till olika former av måltidsgemenskaper. Det kan handla om träffar efter söndagens gudstjänst där personerna antingen går ut och äter tillsammans på en restaurang eller köper ingredienser och lagar mat ihop. En del träffas en vardagskväll, äter ihop, pratar om något relevant ämne och ber tillsammans.

En del Equmeniaföreningar anordnar föreläsningskvällar för unga vuxna med möjlighet till samtal, reflektion och gemenskap kring fikaborden.

Regionalt och nationellt erbjuds bland annat resor, bibelhelger och andra kurser för unga vuxna.