Publicerat 

Om

Equmenia skapar mötesplatser för tonåringar i åldrarna 13-17 år. Det är den första delen av tonårstiden, och den andra delen av tonåren går under rubriken “Unga vuxna”.

I de yngre tonåren bearbetas mycket av barndomens erfarenheter. I takt med att man ser att människor tänker olika börjar också ifrågasättandet av den egna uppväxten. Därför är det viktigt att det finns plats för oliktänkande och en möjlighet att börja skapa en egen identitet i det kristna livet. Tron på Gud blir mer och mer personlig och ledaren hjälper till att vägleda i mötet med livets utmaningar. Det är en tid för bearbetning av livet i relation till kristen tro och få redskap att möta livets utmaningar.

I denna ålder så finns både unga som vuxit upp i föreningens verksamheter och tonåringar som är nya i gemenskapen. Oavsett om man har en tro eller ej, så är denna tonårstid en viktig bearbetningsperiod. Vi vill ge tid och utrymme för tonåringen att bearbeta sitt liv, sina relationer till vänner och föräldrar, sina livsfrågor och livsval. Det är på många sätt en viktig period, där föreningens tonårsverksamhet kan vara med och vägleda unga.