Publicerat 

Om Söndagsskola

Söndagsskolan är en mötesplats för barn och unga, där man undervisar från Bibeln, sjunger sånger och gör olika aktiviteter. Samlingstillfället är oftast under gudstjänsttid.

Det vanliga är att barnen deltar en stund i gudstjänsten, för att sedan gå vidare till Söndagsskolan.

Men så har det inte alltid sett ut. Söndagsskolan som form började redan i England i slutet av 1700-talet, då man ville förhindra kriminalitet bland barn i slummen. Sedan kom söndagsskolor till Sverige runt 1850-talet för att som kyrka nå ut med evangeliet bland barn. Då samlades man i olika möteslokaler på olika tider under veckan. Det var först under modern tid som söndagsskolan kom att ligga parallellt med gudstjänsten.

Söndagsskolan erbjuds ofta i flera olika grupper, indelat efter åldrar.

De åldrar som Equmenia räknar till Söndagsskolan är 3-7 år och 8-12 år. Till detta rekommenderar vi även att man räknar till åldern 0-2 år, även om man inte har regelrätt Söndagsskola. Då detta är tre olika faser i barnens utveckling, så är det viktigt att medvetandegöra vad man ger barnen i de olika åldersgrupperna.