Publicerat 

Metod

Materialet ”Leva Livet”
ll_logo

Pingst Ung har skapat detta Söndagsskolematerial och Equmenia har under senare år varit med och bidragit till dess utveckling. Genom detta samarbete så kan Equmenia erbjuda våra rapporterande Equmeniaföreningar att kostnadsfritt tillgå hela Leva Livet materialet!

Upplägg

Leva livet sträcker sig över tre läsår och varje termin består av fyra spår: Bibeln, Gamla testamentet, Nya testamentet och relationslektioner. Tanken är att alla barn arbetar med samma text.

Du gör det upplägg som passar dig och din barngrupp bäst. Varje kapitel består av en bakgrundsdel med syftet att väcka funderingar och tankar hos ledaren. En storsamlingsdel där texten presenteras med hjälp av bibelstolpar och berättartips för att ge exempel på hur texten kan konkretiseras i gruppen.

Smågrupp

Under smågruppsdelen finns förslag på samtalsfrågor och aktiviteter som är kopplade till lektionen. Avslutningsdelen finns med som en påminnelse om att summera dagens lektion, gå igenom minnesversen och be tillsammans.

Resurser

Förutom lektionerna finns det ytterligare resurser att använda: dockmanusen Max & Maja, en leklista, kreativ bön, illustrerade minnesverser och bibelbingo. Dessa kan användas regelbundet eller sporadiskt i samband med lektionerna.

Att använda drama i undervisning brukar vara mycket uppskattat. Därför har Leva Livet nu utvidgats med drama-manus till de olika lektionerna. Här kan du se ett exempel från Leva Livets gratislektion från läsår 1.

Dessutom får du som ledare även förslag och stöd för hur du kan berätta bibelberättelser i din barngrupp. Här kan du se ett exempel från Leva Livets gratislektion från läsår 1.

Författare till dessa texter är Andreas Tärnvind, pedagog och förkunnare.

Leva Livet-materialet ser i sin helhet ut enligt följande:
 1.   Läroplan med terminsförslag för tre läsår
 2.   Lektioner till Israels historia i kronologisk ordning, lektioner i Jesu liv, ord och gärning, relationslektioner, praktiska bibellektioner, missionslektioner samt ”Bonus”-lektioner
 3. Bibelbingo/Bibelmemory med brickor till alla läsår
 4. Bibel med personbeskrivningar av samtliga personer som finns i materialet.
 5. Drama-manus och berättar-manus
 6. Signaturlåt
 7. Gudstjänstupplägg utifrån Tabernaklet. Med cd och nothäfte från Tid med Gud
 8. Boken På riktigt med vittnesbörd om bön och exempel på kreativt bönerum
 9. Tips om filmer, lekar, kreativ bön, pysselblad med mera för varje lektion
 10. Ledarhandledning och undervisning på hemsidan och i boken Att leda barn till ett liv med Gud
 11. Missionsbingo i samarbete med PMU och Världens Barn
 12. Den röda tråden är ett fördjupningsmaterial i Gamla Testamentet för barn i mellanstadieåldern, skrivet av Angeline Leetmaa. Till detta material finns även en översiktsplansch om Gamla Testamentet som är bra att sätta upp i församlingens barnlokaler. Till hösten kommer material om Nya Testamentet.
Beställning av Leva Livet till lokal Equmeniaförening:

Erbjudandet från Equmenia är alltså att rapporterande Equmeniaföreningar i Repet kostnadsfritt får tillgå hela Leva Livet-materialet, vilket är en stor ekonomisk fördel för föreningen, och naturligtvis i sitt innehåll till stor hjälp! Beställning sker genom att ni kontaktar Equmenias föreningsutvecklare i er Region.