Publicerat 

Tidningen Scout

Tidningen SCOUT är en medlemstidning för alla scouter och ledare som kommer ut med tre nummer/år. Tidningen ges ut av Scouterna. Till alla nummer sökes det kårer som vill vara testpatruller, har intressanta saker att berätta eller arrangerar läger och tävlingar som alla scouter kan få ta del av. Om ni är en kår som vill vara med i något nummer så hör av er till scout@equmenia.se.

Läs Tidningen Scout på nätet

Tidningen finns också på nätet: Tidningen Scout

Vem får tidningen?

Från och med 2015 kommer tidningen direkt hem i brevlådan till alla scouter och ledare som finns i medlemsregistret Repet, vilket också betyder att om din kår inte använder Repet så får ni tyvärr ingen tidning. Hur ni gör för att uppdatera medlemslistor eller börja använda Repet hittar du här: Repet. De föreningar som använder Repet har vanligtvis en som är ansvarig.