Publicerat 

Seminarier

Behöver du och din ledargrupp inspiration i ert ledarskap? Både nationellt och regionalt anställda erbjuder många seminarier och workshops. Besöket är gratis för alla föreningar som är medlemmar av Equmenia. Vi skräddarsyr självklart innehållet efter ert behov. Här är ett smakprov på vad vi kan erbjuda:

Tio sätt att hålla en andakt

Hur håller vi en andakt med spårarna? Vad ska vi tänka på? Många scoutledare efterfrågar tips och idéer på hur man gör en andakt. Dessa och många andra andaktsrelaterade frågor får du svar på i vår workshop ”Tio sätt att utforma en andakt”. Vi lovar konkreta tips som du kan använda i din verksamhet. Workshopen riktar sig inte bara till scoutverksamheten – alla ledare i föreningen får här tips och idéer. Workshopen tar ca 3 timmar och är ett samarbete mellan Equmenia och Bilda. Boka en workshop för din kår, förening och grannförening redan nu! Maila oss på scout@equmenia.se eller kontakta din region.

Alla barn är lika olika

Alla barn är lika olika är Equmenias utbildningssatsning om barn i behov av särskilt stöd. Många ledare och föreningar behöver hjälp kring detta och därför erbjuder Equmenia och Bilda tillsammans en workshop. Vi delar erfarenheter, samtalar om diagnoser, och ger dig som ledare konkreta tips på hur du kan tillrättalägga din verksamhet för alla barn. Workshopen tar ca 3 timmar och kan göras både dag- och kvällstid vilket innebär att vi gärna också möter församlingsanställda på dagtid.

Kursen är för alla ledare i föreningen, oavsett vilken typ av verksamhet man är med i. Kursen genomförs som ett samarbete mellan Equmenia nationellt, regionalt och Bilda. Boka gärna kurs genom att kontakta Equmenias kansli (scout@equmenia.se), din region eller Bilda. Kursens webbsida 

 

Rekrytering av nya ledare och scouter

”Å nej – till hösten slutar det två ledare, vad ska vi göra?” Detta är en vanlig problemställning i de flesta kårer. Vi diskuterar hur vi kan arbeta proaktivt genom att rekrytera scoutledare när vi redan har bra med ledare. Vi ser på hur vi tar hand om våra ledare, hur vi förenklar scoutledarskapet och hur flera ledare kan vara nyckeln till en växande scoutkår.

Scouting på kristen grund

Hur hjälper jag mina scouter att växa i tro? Utgångspunkten är boken Glöd och Equmenias Växa i tro-plan. Hur knyter man ihop en hel scoutkväll med inledning, huvudaktivitet och andakt så det blir en röd tråd?

Scoutprogrammet

Ett idéseminarium. Hur använder din kår scoutprogrammet? Vi delar praktiska erfarenheter och programtips och ger varandra idéer till nya sätt att arbeta.

Trygga Möten

Kursen är för dig som inte har gått Trygga Möten tidigare och för dig som nu behöver gå den igen eftersom det har gått tre år sen du gick den senast.